BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
I en gammal Ek
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
In an old mill. Old bat droppings were found…
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
No. About 6 cm long. Photo attached.
Every year flying around my House in the evenings…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
There are at least 34 bats living in our attic.…
Flygandes
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Pipistrel
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
It flew indoors in the castle during the day (in…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Bifogar bild
inside attic close to the chimney
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Nej, dem är små.
No.
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Vi har haft minst en fladdermus i vårt hus.
There was a maturnity roost of soprano…
3 bats flying around my house
Nej
No, sorry
No. About 6 cm long. Photo attached.
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej…
In the wall of Klenshyttan ruin.
So for several years I have had a colony of bats…
Två st holkar på ladugården 
Vet inte vilken art
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
They live in my attic.
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
No way.
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
Under roof
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
The live under the roof in our barn , we first…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
På höskullen i takfoten. Bo med ungar.
Nordfladdermus.
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Ingen aning
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
I think it's a brown. See photo.  
Pipistrellus pygmaeus and possibly E. nilsonni.
Tror att dom sitter i våran stora lind.
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
In the cracks of a rock face
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under the boards of the wall of the house. They…
Under takpannorna.
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Under taket till våran sommarstuga
Trolig nordisk.
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Nordfladdermus
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi…
Under taket
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
Jordkällare 
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
I got a picture of it, our cat found it in our…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Under the extended part of our flat roof.
Nej tyvärr 
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård.…
Either under roof tiles or up in the corner of…
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi…
The roost is located in the roof space of an old…
De finns på binder troligen Mellon spån och…
Gråskimliga fladdermöss
Several recordings (approx 15 nights):…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
På vinden
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset…
Under taket till våran sommarstuga
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Brunlångöra antar jag.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, 1´. Har en…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Brunlångörad fladdermus
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
In my attic
They seem to live in a big old maple tree between…
Either under roof tiles or up in the corner of…
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
In a small fishing cabin, outside window but…
We live in a old house by the forest and we have…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
På vinden.
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Flygandes
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen…
Nej, men ganska liten.
I guess its the "long eared bat" probably the…
No.
Brunlångöra antar jag.
Eptesicus Serotinus
No. A large and a small one. Dead on ground.…
This is an old barn converted to a summer house.…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Större brunfladdermus
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
No. I have seen a pair previous years.
No, have no idea what species there was.
inside attic close to the chimney
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Vid Vackstanäs gymnasium
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Nordfladdermus.
Probably a pipistrell
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
Inside the barn
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under takplattorna i nocken, söderläge.
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen…
No way.
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Brunlångöra
So for several years I have had a colony of bats…
Nej. (Har en bild)
We have had them for years.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en…
Under plåttak vid nock
They live in the space behind the bricks and…
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Under roof tiles
No, but it is big and it’s flying around our…
På vinden
NO, sorry they are pretty small
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
No. They have lived on the attic in my house for…
In the attic of summer cottage. Has been active…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Two days ago we found a bat in our newly built …
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Several recordings (approx 15 nights):…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
Nej. (Har en bild)
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Flying outside our house.
Okänd sort.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Vi river litet hus och ur en knut ramlade den här…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
small and chubby wings, no idea what species
I think they live in our house at attic/roof
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Plecotus auritus
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Under roof
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
No, but they are here all summer year after year
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Has been in the garden for years
Knuttimmerhus, har hittat en ingång till under…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
Small ones
Under the extended part of our flat roof.
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Knuttimmerhus, har hittat en ingång till under…
Ingen aning
No. See photo. Possibly 12 cm long
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
I think they live in our house at attic/roof
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår…
Nej, dem är små.
This is an old barn converted to a summer house.…
We see flying bats here on a regular basis. We…
Två st holkar på ladugården 
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Nej
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på…
Inside the wall and in the roof of an old (but…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
No idea.
Har ingen aning om vad det är för typ av…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
I en gammal Ek
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Not sure but sees E. nilssonii in her garden
Myotis bechsteinii
In the walls, behind the boards
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
Dvärgpipistrell
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Kvarn vid kvarndamm
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Haven't seen the bat yet, just the droppings that…
No, wing span about 20 cm.
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
The live under the roof in our barn , we first…
Vid Vackstanäs gymnasium
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Eptesicus Serotinus
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Den spolades fram när vi tvättade tak.vi satte in…
In the south-west wall of a wooden house,…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
På vind och under tak i uthus
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
I do not know such stuff. I’m just sitting at my…
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
Bat box, high up on the gable, facing west.
I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss…
Större brunfladdermus
In the attic of summer cottage. Has been active…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Under the roof.
No, but it is big and it’s flying around our…
When we opened the parasol at our summer house we…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
There was a maturnity roost of soprano…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Under taket
The bats roost under the cabin tiles and under…
Vi har haft minst en fladdermus i vårt hus.
No
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Säkert på vinden.
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
liten fladdermus
Haven't got a clue, have seen these bats every…
The bats live in the cold wind next to the…
From call looks like Northern bat.
Under roof tiles
Unfortunately not.
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
Dvärgpipistrell
No, wing span about 20 cm.
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft…
No, but they are here all summer year after year
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
No, but I did take a picture, It was located…
Under roof tiles 
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
The sound was about 25 kHz  
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
No, have no idea what species there was.
Mellan ytter- och innertak. 
På vinden i mitt hus.
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
No,  I don't know the species.   
The bats live in the cold wind next to the…
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en…
No sorry.
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Myotis daubentonii
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Guys hanging In the attic around chimney. Also…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nej, men varierande storlek på dem.
Not exactly, due to the late hour and falling…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Denna fladdermus fanns på vår vind innan det…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Har ingen aning om vad det är för typ av…
I guess its the "long eared bat" probably the…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
Fladdermössen bor i mitt sommarhus och det har de…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Nej, men varierande storlek på dem.
The sound was about 25 kHz  
They seem to live in a big old maple tree between…
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår…
Okänd sort.
No sorry
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
I do not know such stuff. I’m just sitting at my…
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
In the attic and under the roof, inside the wall…
From call looks like Northern bat.
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Mellan ytter- och innertak. 
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska…
No. They have lived on the attic in my house for…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
In an old mill. Old bat droppings were found…
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska…
Vet ej art.
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
No
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Bat box, high up on the gable, facing west.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Inside the barn
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
In the cracks of a rock face
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
I Am lucky to have A lot of bats living under the…
Pipistrellus pygmaeus
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej…
In the attic of our house.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
I Am lucky to have A lot of bats living under the…
Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år…
Attic
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
There are at least 34 bats living in our attic.…
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
På vinden.
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…