BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
We see flying bats here on a regular basis. We…
Dvärgpipistrell
In the wall of Klenshyttan ruin.
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
No
No,  I don't know the species.   
No, but it is big and it’s flying around our…
No sorry 
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Säkert på vinden.
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Under the extended part of our flat roof.
Nej
In a small fishing cabin, outside window but…
Under tak, i innertaket
They live in the space behind the bricks and…
Under taket
Old dying oak tree
In the attic of summer cottage. Has been active…
No, wing span about 20 cm.
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Under plåttak i sommarstuga.  
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Small ones
Unfortunately not. Seemed rather small...
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Several recordings (approx 15 nights):…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
This is an old barn converted to a summer house.…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
I think they live in our house at attic/roof
No
We have had bats under the roof since I was a…
Eptesicus Serotinus
Not exactly, due to the late hour and falling…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
3 bats flying around my house
Under roof tiles 
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
No, have no idea what species there was.
No sorry.
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Either under roof tiles or up in the corner of…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
small and chubby wings, no idea what species
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Nordfladdermus
Between exterior wall and a solar-heating panel
In the attic of an old barn
inside attic close to the chimney
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
No sorry
Two days ago we found a bat in our newly built …
It flew indoors in the castle during the day (in…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
No. I have seen a pair previous years.
Every year flying around my House in the evenings…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
No, but I did take a picture, It was located…
Under the boards of the wall of the house. They…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
In the walls, behind the boards
We have had them for years.
Under takplattorna i nocken, söderläge.
The bats live in the cold wind next to the…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Två st holkar på ladugården 
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Inside the barn
Under roof
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Under roof tiles
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Nej. (Har en bild)
The bats roost under the cabin tiles and under…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No, but they are here all summer year after year
It's under the roof tiles in one of our houses.…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
They live in my attic.
No. They have lived on the attic in my house for…
Flygandes
Has been in the garden for years
So for several years I have had a colony of bats…
Okänd sort.
Dvärgpipistrell
Under the roof of our little cottage.
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
The live under the roof in our barn , we first…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
No idea.
Okänd 
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
in the attic
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
I think it's a brown. See photo.  
Större brunfladdermus
No.
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Attic
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
We live in a old house by the forest and we have…
Pipistrel
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
No. See photo. Possibly 12 cm long