BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
Vet inte vilken art
NO, sorry they are pretty small
Gråskimliga fladdermöss
Under roof
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Not exactly, due to the late hour and falling…
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Bifogar bild
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Unfortunately not.
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
3 bats flying around my house
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
I got a picture of it, our cat found it in our…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Okänd sort.
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under the extended part of our flat roof.
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Jordkällare 
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
Pipistrel
Under takpannorna.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
På vinden
In the walls, behind the boards
No, have no idea what species there was.
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Under takpannor
It flew indoors in the castle during the day (in…
Attic
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Jordkällare 
Nordfladdermus
Myotis daubentonii
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Under plåttak vid nock
In the cracks of a rock face
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
No sorry
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
In the walls, behind the boards
Old dying oak tree
Under roof tiles
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
They live in the space behind the bricks and…
So for several years I have had a colony of bats…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Mellan ytter- och innertak. 
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
They live in my attic.
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Större brunfladdermus
I got a picture of it, our cat found it in our…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Unfortunately not. Seemed rather small...
På vind och under tak i uthus
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
We have had them for years.
Under tak, i innertaket
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Nej, dem är små.
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
No sorry 
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
We see flying bats here on a regular basis. We…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
I guess its the "long eared bat" probably the…
Between exterior wall and a solar-heating panel
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
På höskullen i takfoten
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Bat box, high up on the gable, facing west.
No. About 6 cm long. Photo attached.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
In my attic
Myotis daubentonii
No. I have seen a pair previous years.
Nej, men varierande storlek på dem.
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
På vind och under tak i uthus
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
No, but they are here all summer year after year
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Has been in the garden for years
inside attic close to the chimney
No, have no idea what species there was.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Inside the barn
This is an old barn converted to a summer house.…
Vet ej art.
Eptesicus Serotinus
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
No. I have seen a pair previous years.
They seem to live in a big old maple tree between…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
So for several years I have had a colony of bats…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
No idea.
Dvärgpipistrell
Under takpannor
Två st holkar på ladugården 
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
in the attic
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Myotis bechsteinii
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Vet ej art.
In the wall of Klenshyttan ruin.
De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Under taket till våran sommarstuga
Nej
This is an old barn converted to a summer house.…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Okänd sort.
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
Under tak, i innertaket
No sorry.
inside attic close to the chimney
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Gråskimliga fladdermöss
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
No.
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Every year flying around my House in the evenings…
We see flying bats here on a regular basis. We…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
In the attic of our house.
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
No, but they are here all summer year after year
In the attic of our house.
In the south-west wall of a wooden house,…
Unfortunately not. Seemed rather small...
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
No. They have lived on the attic in my house for…
The live under the roof in our barn , we first…
Under the extended part of our flat roof.
Nordfladdermus
They seem to live in a big old maple tree between…
Under the roof.
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
in the attic
No
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
liten fladdermus
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Nej, men ganska liten.
No, sorry
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
No, wing span about 20 cm.
We have had bats under the roof since I was a…
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på…
Bifogar bild
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Small ones
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Small ones
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Under plåttak i sommarstuga.  
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
No sorry.
3 bats flying around my house
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
No, but I did take a picture, It was located…
Under taket
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
In the wall of Klenshyttan ruin.
Ingen aning
They live in the space behind the bricks and…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
There are at least 34 bats living in our attic.…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
Nordfladdermus.
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
small and chubby wings, no idea what species
In the south-west wall of a wooden house,…
Two days ago we found a bat in our newly built …
Kvarn vid kvarndamm
Ingen aning
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Every year flying around my House in the evenings…
Nordfladdermus.
Säkert på vinden.
I think it's a brown. See photo.  
Säkert på vinden.
Two days ago we found a bat in our newly built …
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Större fladdermus, tror jag...
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
In the attic of an old barn
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Bat box, high up on the gable, facing west.
No, but I did take a picture, It was located…
Två st holkar på ladugården 
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
På vinden.
Old dying oak tree
No, but it is big and it’s flying around our…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
liten fladdermus
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
Attic
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No,  I don't know the species.   
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Flying outside our house.
From call looks like Northern bat.
Under takpannorna.
Brunlångöra antar jag.
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Either under roof tiles or up in the corner of…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
It's under the roof tiles in one of our houses.…
På höskullen i takfoten
Nej, men den var liten som en gråsparv.
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
No. See photo. Possibly 12 cm long
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
They live in my attic.
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Okänd 
Under plåttak vid nock
Flygandes
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Unfortunately not.
The bats live in the cold wind next to the…
NO, sorry they are pretty small
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
Myotis bechsteinii
No. See photo. Possibly 12 cm long
Under roof tiles
No,  I don't know the species.   
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Vid Vackstanäs gymnasium
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Under taket
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Trolig nordisk.
Under plåttak i sommarstuga.  
Nej. (Har en bild)
No, wing span about 20 cm.
Dvärgpipistrell
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
There are at least 34 bats living in our attic.…
No idea.
No sorry
Nej, men varierande storlek på dem.
Under the roof.
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Större brunfladdermus
I guess its the "long eared bat" probably the…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Mellan ytter- och innertak. 
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Eptesicus Serotinus
Several recordings (approx 15 nights):…
I think they live in our house at attic/roof
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Nej, dem är små.
Under roof tiles 
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
From call looks like Northern bat.
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Kvarn vid kvarndamm
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
The bats roost under the cabin tiles and under…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Nej
Under roof tiles 
small and chubby wings, no idea what species
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Not exactly, due to the late hour and falling…
På vinden
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
In the cracks of a rock face
Dvärgpipistrell
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
No. About 6 cm long. Photo attached.