BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
No, but I did take a picture, It was located…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag…
Inside the wall and in the roof of an old (but…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
I Am lucky to have A lot of bats living under the…
Ingen aning
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
I do not know such stuff. I’m just sitting at my…
Under takpannor
Pipistrellus sp. probably.
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
På vinden.
In a small fishing cabin, outside window but…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Större fladdermus, tror jag...
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
In the cracks of a rock face
Nej. (Har en bild)
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
15cm bredd
No sorry 
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska…
Gråskimliga fladdermöss
Under taket
Kvarn vid kvarndamm
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Har ett gäng fladdermöss på min vind. Räknade…
No sorry 
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år…
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
Mellan ytter- och innertak. 
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
In the attic of our house.
I got a picture of it, our cat found it in our…
We have had them for years.
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No. They have lived on the attic in my house for…
Jag hittade de två fladdermössen. Båda låg döda…
Flying outside our house.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Okänd sort.
No, but it is big and it’s flying around our…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
It flew indoors in the castle during the day (in…
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Flygandes
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, 1´. Har en…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Nej tyvärr 
Brown long-eared bat And  Northern bat  
So for several years I have had a colony of bats…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Under the boards of the wall of the house. They…
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
Nej, men ganska liten.
Nordfladdermus
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
liten fladdermus
Under taket
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Fladdermössen bor i mitt sommarhus och det har de…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
We live in a old house by the forest and we have…
No.
Stor gammal ask med håla Alternativt under…
We see flying bats here on a regular basis. We…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
When we opened the parasol at our summer house we…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Vet ej art.
Har hittat en fladdermus på vår vind. Har…
Brunlångöra antar jag.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
There are at least 34 bats living in our attic.…
We see flying bats here on a regular basis. We…
På vind och under tak i uthus
In the walls, behind the boards
Knuttimmerhus, har hittat en ingång till under…
4 på vinden/under takplattor, en under plåttak på…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
I do not know such stuff. I’m just sitting at my…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Inside the barn
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Not sure but sees E. nilssonii in her garden
Under taket till våran sommarstuga
Två st holkar på ladugården 
In an old mill. Old bat droppings were found…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Nej, men varierande storlek på dem.
In the attic of an old barn
Nej. (Har en bild)
In my attic
Bifogar bild
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss…
No sorry.
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
På vinden
Den spolades fram när vi tvättade tak.vi satte in…
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
In an old mill. Old bat droppings were found…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
In the south-west wall of a wooden house,…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Has been in the garden for years
The roost is located in the roof space of an old…
No, but they are here all summer year after year
Old dying oak tree
Several recordings (approx 15 nights):…
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
NO, sorry they are pretty small
The bats live in the cold wind next to the…
Pipistrel
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Under roof
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
small and chubby wings, no idea what species
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Under taket till våran sommarstuga
Knuttimmerhus, har hittat en ingång till under…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Bat box, high up on the gable, facing west.
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Jordkällare 
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
No. I have seen a pair previous years.
Dvärgpipistrell
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Under the extended part of our flat roof.
Vid Vackstanäs gymnasium
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
I got a picture of it, our cat found it in our…
There are at least 34 bats living in our attic.…
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Pipistrellus pygmaeus
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Okänd 
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Den spolades fram när vi tvättade tak.vi satte in…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
So for several years I have had a colony of bats…
From call looks like Northern bat.
Har ingen aning om vad det är för typ av…
Several recordings (approx 15 nights):…
De finns på binder troligen Mellon spån och…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
No. I have seen a pair previous years.
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Flying outside our house.
Myotis daubentonii
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
No. About 6 cm long. Photo attached.
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Nordfladdermus
Two days ago we found a bat in our newly built …
No idea.
Under takpannorna.
They live in my attic.
When we opened the parasol at our summer house we…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Nej, dem är små.
In the attic of summer cottage. Has been active…
They live in my attic.
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Vi har haft minst en fladdermus i vårt hus.
Större brunfladdermus
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Small ones
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
The live under the roof in our barn , we first…
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på…
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nej
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
No, wing span about 20 cm.
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
De finns på binder troligen Mellon spån och…
There was a maturnity roost of soprano…
Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset…
Okänd sort.
In the attic of our house.
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Under plåttak i sommarstuga.  
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
The bats live in the cold wind next to the…
Nordfladdermus.
No, but I did take a picture, It was located…
Har ingen aning om vad det är för typ av…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en…
Pipistrellus pygmaeus and possibly E. nilsonni.
Under tak, i innertaket
På höskullen i takfoten. Bo med ungar.
Under plåttak vid nock
Brunlångörad fladdermus
Unfortunately not. Seemed rather small...
Myotis bechsteinii
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
In the walls, behind the boards
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
No
No, I’m a simple man. Definitely a bat though!
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
Vid Vackstanäs gymnasium
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Pipistrellus pygmaeus
Vi river litet hus och ur en knut ramlade den här…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
I think they live in our house at attic/roof
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag…
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård.…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
No idea.
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
No sorry
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Inside the barn
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
The live under the roof in our barn , we first…
Okänd 
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Plecotus auritus
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
4 på vinden/under takplattor, en under plåttak på…
Vi hade inatt en fladdermus inne i stugan efter…
Small ones
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Two days ago we found a bat in our newly built …
Denna fladdermus fanns på vår vind innan det…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
Brunlångöra
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Under roof tiles 
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Attic
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Nordfladdermus.
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No, sorry
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
Större fladdermus, tror jag...
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft…
No, but it is big and it’s flying around our…
Not sure but sees E. nilssonii in her garden
No
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Under roof
Dvärgpipistrell
I think it's a brown. See photo.  
Under roof tiles 
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Nordfladdermus
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Brunlångöra antar jag.
In the south-west wall of a wooden house,…
På vind och under tak i uthus
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
No, have no idea what species there was.
I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss…
This is an old barn converted to a summer house.…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Fladdermössen bor i mitt sommarhus och det har de…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Every year flying around my House in the evenings…
No, wing span about 20 cm.
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Under roof tiles
In the attic of summer cottage. Has been active…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Jordkällare 
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
No sorry
Under the extended part of our flat roof.
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Haven't seen the bat yet, just the droppings that…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85,…
small and chubby wings, no idea what species
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
3 bats flying around my house
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
På vinden i mitt hus.
I Am lucky to have A lot of bats living under the…
inside attic close to the chimney
Brunlångörad fladdermus
Under the roof of our little cottage.
There was a maturnity roost of soprano…
Flygandes
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
This is an old barn converted to a summer house.…
Trolig nordisk.
Brunlångöra
No, I’m a simple man. Definitely a bat though!
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
Jag hittade de två fladdermössen. Båda låg döda…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
No,  I don't know the species.   
Under takpannorna.
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
The roost is located in the roof space of an old…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Eptesicus Serotinus
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
3 bats flying around my house
På vinden
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
No, but they are here all summer year after year
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
No
Gråskimliga fladdermöss
I en gammal Ek
We have had bats under the roof since I was a…
Inside the wall and in the roof of an old (but…
No sorry.
Säkert på vinden.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Mellan ytter- och innertak. 
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
På vinden.
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
From call looks like Northern bat.
Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
I en gammal Ek
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…