BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Vet ej art.
No, but I did take a picture, It was located…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Under roof tiles 
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Myotis bechsteinii
Has been in the garden for years
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Under takpannorna.
Nej, dem är små.
Flying outside our house.
Not exactly, due to the late hour and falling…
Under taket till våran sommarstuga
Under the roof.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Eptesicus Serotinus
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
No, have no idea what species there was.
Okänd 
small and chubby wings, no idea what species
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
liten fladdermus
No
small and chubby wings, no idea what species
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
The live under the roof in our barn , we first…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
No
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Myotis daubentonii
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Dvärgpipistrell
Under takpannorna.
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Nordfladdermus
Either under roof tiles or up in the corner of…
I en gammal Ek
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
In a small fishing cabin, outside window but…
In the attic of our house.
Unfortunately not.
No, wing span about 20 cm.
No, but they are here all summer year after year
Under plåttak i sommarstuga.  
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Större brunfladdermus
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Nordfladdermus.
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under tak, i innertaket
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Nej, men varierande storlek på dem.
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
We have had bats under the roof since I was a…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Gråskimliga fladdermöss
Small ones
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
The bats live in the cold wind next to the…
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Every year flying around my House in the evenings…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Bat box, high up on the gable, facing west.
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
In the attic of our house.
Under roof
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Trolig nordisk.
We see flying bats here on a regular basis. We…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under plåttak vid nock
Nej, men den var liten som en gråsparv.
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser…
Under plåttak i sommarstuga.  
So for several years I have had a colony of bats…
Eptesicus Serotinus
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Nordfladdermus
Attic
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
No
inside attic close to the chimney
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
It flew indoors in the castle during the day (in…
På vinden.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
in the attic
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
In the attic of an old barn
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Nej. (Har en bild)
Between exterior wall and a solar-heating panel
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
No,  I don't know the species.   
The sound was about 25 kHz  
På höskullen i takfoten
Two days ago we found a bat in our newly built …
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
From call looks like Northern bat.
I got a picture of it, our cat found it in our…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Okänd sort.
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Mellan ytter- och innertak. 
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
In the wall of Klenshyttan ruin.
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Nej, men varierande storlek på dem.
In the attic of an old barn
I think they live in our house at attic/roof
We have had them for years.
No, wing span about 20 cm.
They live in the space behind the bricks and…
In the south-west wall of a wooden house,…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
We live in a old house by the forest and we have…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No sorry
No. I have seen a pair previous years.
In the walls, behind the boards
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
Dvärgpipistrell
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
I think it's a brown. See photo.  
No sorry 
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Under the roof.
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
På höskullen i takfoten
The sound was about 25 kHz  
In the attic and under the roof, inside the wall…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
No
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
So for several years I have had a colony of bats…
Under the extended part of our flat roof.
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
No.
Unfortunately not.
No. They have lived on the attic in my house for…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Myotis bechsteinii
Nordfladdermus
There are at least 34 bats living in our attic.…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför…
Pipistrel
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Nordfladdermus
Pipistrel
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Several recordings (approx 15 nights):…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
In my attic
No. About 6 cm long. Photo attached.
inside attic close to the chimney
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
They seem to live in a big old maple tree between…
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på…
Nej, men ganska liten.
Trolig nordisk.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Större fladdermus, tror jag...
In the south-west wall of a wooden house,…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
In the walls, behind the boards
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
I think they live in our house at attic/roof
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under the extended part of our flat roof.
No, sorry
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
No. They have lived on the attic in my house for…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
This is an old barn converted to a summer house.…
Ingen aning
No. I have seen a pair previous years.
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No, but they are here all summer year after year
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Flying outside our house.
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Unfortunately not. Seemed rather small...
In the attic of summer cottage. Has been active…
Attic
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Every year flying around my House in the evenings…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
We live in a old house by the forest and we have…
Under tak, i innertaket
No idea.
Nej, dem är små.
No, but it is big and it’s flying around our…
Okänd sort.
På vind och under tak i uthus
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Under taket
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Myotis daubentonii
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Under the roof of our little cottage.
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nordfladdermus.
Bat box, high up on the gable, facing west.
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Större brunfladdermus
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni…
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser…
NO, sorry they are pretty small
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
I guess its the "long eared bat" probably the…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
No sorry 
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
No idea.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Brunlångöra antar jag.
Under roof tiles
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Has been in the garden for years
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
We have had bats under the roof since I was a…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
No, but it is big and it’s flying around our…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Säkert på vinden.
We have had 1-2 bats at our country house more or…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Several recordings (approx 15 nights):…
Större fladdermus, tror jag...
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Gråskimliga fladdermöss
Säkert på vinden.
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Mellan ytter- och innertak. 
Old dying oak tree
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Nej
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
No. About 6 cm long. Photo attached.
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No, sorry
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
No sorry
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
It flew indoors in the castle during the day (in…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
They live in my attic.
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Två st holkar på ladugården 
Under taket
Under taket till våran sommarstuga
Inside the barn
in the attic
Nej
No, but I did take a picture, It was located…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Under the boards of the wall of the house. They…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
I think it's a brown. See photo.  
Kvarn vid kvarndamm
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Either under roof tiles or up in the corner of…
På vind och under tak i uthus
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
liten fladdermus