BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Small ones
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Större brunfladdermus
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Nej. (Har en bild)
3 bats flying around my house
inside attic close to the chimney
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Under the extended part of our flat roof.
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Either under roof tiles or up in the corner of…
The bats live in the cold wind next to the…
Eptesicus Serotinus
In the attic of summer cottage. Has been active…
Dvärgpipistrell
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Has been in the garden for years
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Unfortunately not. Seemed rather small...
We see flying bats here on a regular basis. We…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
We have had them for years.
No. A large and a small one. Dead on ground.…
No idea.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Between exterior wall and a solar-heating panel
3 bats flying around my house
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Under roof tiles 
Eptesicus Serotinus
They live in my attic.
Nej. (Har en bild)
They live in the space behind the bricks and…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
No, but it is big and it’s flying around our…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Under takpannorna.
Two days ago we found a bat in our newly built …
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
No
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Pipistrel
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
No. I have seen a pair previous years.
So for several years I have had a colony of bats…
Under roof tiles 
No, but I did take a picture, It was located…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Old dying oak tree
Större brunfladdermus
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
The sound was about 25 kHz  
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
They live in my attic.
Nej, dem är små.
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Myotis daubentonii
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
No sorry.
No, but they are here all summer year after year
From call looks like Northern bat.
We have had them for years.
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Säkert på vinden.
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Under plåttak vid nock
NO, sorry they are pretty small
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
We have had bats under the roof since I was a…
Under the roof.
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Säkert på vinden.
No sorry
This is an old barn converted to a summer house.…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
I got a picture of it, our cat found it in our…
No
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Okänd 
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Dvärgpipistrell
Under plåttak i sommarstuga.  
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
No, but it is big and it’s flying around our…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Under the boards of the wall of the house. They…
No,  I don't know the species.   
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Okänd sort.
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
The live under the roof in our barn , we first…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Under taket till våran sommarstuga
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
In old log cottage, used as summer home. The bats…
No, have no idea what species there was.
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
In the attic of an old barn
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Under roof
Vid Vackstanäs gymnasium
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Okänd 
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Under roof
Under tak, i innertaket
Nej, dem är små.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Either under roof tiles or up in the corner of…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
In the wall of Klenshyttan ruin.
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Under the roof of our little cottage.
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Attic
The bats live in the cold wind next to the…
Under taket
The bats roost under the cabin tiles and under…
They live in the space behind the bricks and…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Has been in the garden for years
Under plåttak i sommarstuga.  
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
small and chubby wings, no idea what species
in the attic
Nej
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Inside the barn
From call looks like Northern bat.
No, have no idea what species there was.
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Inside the barn
No. I have seen a pair previous years.
Brunlångöra antar jag.
No. They have lived on the attic in my house for…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
This is an old barn converted to a summer house.…
Nej
Under roof tiles
No. See photo. Possibly 12 cm long
No,  I don't know the species.   
In the attic of an old barn
I think they live in our house at attic/roof
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Several recordings (approx 15 nights):…
Under the boards of the wall of the house. They…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
No, wing span about 20 cm.
No. See photo. Possibly 12 cm long
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Myotis daubentonii
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
No sorry 
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
In a small fishing cabin, outside window but…
No
Okänd sort.
No.
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
I think they live in our house at attic/roof
We live in a old house by the forest and we have…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
I think it's a brown. See photo.  
Under tak, i innertaket
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
På vinden.
No.
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Every year flying around my House in the evenings…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
small and chubby wings, no idea what species
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
No, but I did take a picture, It was located…
Under roof tiles
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Flygandes
We live in a old house by the forest and we have…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
I got a picture of it, our cat found it in our…
No sorry.
in the attic
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Under the extended part of our flat roof.
Behind outside wallcovering( planks open at the…
In the attic of summer cottage. Has been active…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Flygandes
The live under the roof in our barn , we first…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
So for several years I have had a colony of bats…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Brunlångöra antar jag.
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Several recordings (approx 15 nights):…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Under taket till våran sommarstuga
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Vid Vackstanäs gymnasium
Tror att dom sitter i våran stora lind.
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Dvärgpipistrell
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Nordfladdermus
Under taket
Two days ago we found a bat in our newly built …
På vinden.
Under plåttak vid nock
inside attic close to the chimney
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Under takpannorna.
No. They have lived on the attic in my house for…
In the wall of Klenshyttan ruin.
The sound was about 25 kHz  
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Pipistrel
No sorry 
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No, wing span about 20 cm.
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Två st holkar på ladugården 
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
I think it's a brown. See photo.  
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Nordfladdermus
No, but they are here all summer year after year
In the walls, behind the boards
Old dying oak tree
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Every year flying around my House in the evenings…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Not exactly, due to the late hour and falling…
NO, sorry they are pretty small
Attic
Between exterior wall and a solar-heating panel
Under the roof of our little cottage.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
We have had bats under the roof since I was a…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Dvärgpipistrell
In the walls, behind the boards
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
No idea.
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Under the roof.
Not exactly, due to the late hour and falling…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
We see flying bats here on a regular basis. We…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
No
In a small fishing cabin, outside window but…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
No sorry
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Två st holkar på ladugården 
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Small ones
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…