BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

På vinden i mangårdsbyggnaden. 
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
The live under the roof in our barn , we first…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Nej, dem är små.
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Inside the barn
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Under taket
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Okänd sort.
Säkert på vinden.
På vinden.
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Under roof tiles 
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
I think they live in our house at attic/roof
Between exterior wall and a solar-heating panel
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No, but I did take a picture, It was located…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Two days ago we found a bat in our newly built …
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Två st holkar på ladugården 
We have had bats under the roof since I was a…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Under takplattorna i nocken, söderläge.
In the walls, behind the boards
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Myotis daubentonii
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Två st holkar på ladugården 
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No, but they are here all summer year after year
Several recordings (approx 15 nights):…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Nej
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
No. See photo. Possibly 12 cm long
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
They live in the space behind the bricks and…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Old dying oak tree
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Nordfladdermus
Not exactly, due to the late hour and falling…
The bats live in the cold wind next to the…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
They live in my attic.
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
This is an old barn converted to a summer house.…
Under roof
Under tak, i innertaket
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Under takpannorna.
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Under taket
Under the roof.
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
In the attic of an old barn
Pipistrel
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No
Two days ago we found a bat in our newly built …
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Under roof tiles
Under the roof of our little cottage.
No sorry.
We see flying bats here on a regular basis. We…
small and chubby wings, no idea what species
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
No,  I don't know the species.   
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
I got a picture of it, our cat found it in our…
We live in a old house by the forest and we have…
No sorry 
No.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Small ones
They live in the space behind the bricks and…
No. I have seen a pair previous years.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
No, wing span about 20 cm.
We have had bats under the roof since I was a…
Several recordings (approx 15 nights):…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Under taket till våran sommarstuga
No sorry
In the wall of Klenshyttan ruin.
Every year flying around my House in the evenings…
Not exactly, due to the late hour and falling…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Under takpannorna.
Under plåttak vid nock
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Pipistrel
Flygandes
So for several years I have had a colony of bats…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Under roof
I think they live in our house at attic/roof
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No.
Under roof tiles
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
The bats live in the cold wind next to the…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
In a small fishing cabin, outside window but…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Under plåttak vid nock
So for several years I have had a colony of bats…
No
inside attic close to the chimney
3 bats flying around my house
No, but it is big and it’s flying around our…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Either under roof tiles or up in the corner of…
The live under the roof in our barn , we first…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Under plåttak i sommarstuga.  
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
No, have no idea what species there was.
It flew indoors in the castle during the day (in…
Under the extended part of our flat roof.
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
No, but it is big and it’s flying around our…
No
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Under the boards of the wall of the house. They…
NO, sorry they are pretty small
Större brunfladdermus
No. They have lived on the attic in my house for…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Nej, dem är små.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Attic
Old dying oak tree
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Under the roof.
Under plåttak i sommarstuga.  
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Has been in the garden for years
Under the extended part of our flat roof.
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Okänd sort.
In a small fishing cabin, outside window but…
Dvärgpipistrell
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
The bats roost under the cabin tiles and under…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
No sorry
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
small and chubby wings, no idea what species
Nej
Nej. (Har en bild)
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Has been in the garden for years
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
In the outer wall, under the wooden facade of our…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
I think it's a brown. See photo.  
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Säkert på vinden.
Under the boards of the wall of the house. They…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Nej. (Har en bild)
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
No idea.
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
We live in a old house by the forest and we have…
Nordfladdermus
Behind outside wallcovering( planks open at the…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
In the walls, behind the boards
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
No sorry.
Under taket till våran sommarstuga
We see flying bats here on a regular basis. We…
Under roof tiles 
3 bats flying around my house
in the attic
Every year flying around my House in the evenings…
No
Under the roof of our little cottage.
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Dvärgpipistrell
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Between exterior wall and a solar-heating panel
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
I think it's a brown. See photo.  
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
In the wall of Klenshyttan ruin.
No idea.
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
NO, sorry they are pretty small
From call looks like Northern bat.
Större brunfladdermus
We have had them for years.
No, but I did take a picture, It was located…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
in the attic
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Eptesicus Serotinus
Okänd 
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Dvärgpipistrell
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Vid Vackstanäs gymnasium
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
We have had them for years.
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Inside the barn
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
This is an old barn converted to a summer house.…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
No. They have lived on the attic in my house for…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
På vinden.
Attic
Dvärgpipistrell
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
The sound was about 25 kHz  
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Myotis daubentonii
No, wing span about 20 cm.
Eptesicus Serotinus
In the attic of summer cottage. Has been active…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Small ones
No, have no idea what species there was.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
inside attic close to the chimney
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Either under roof tiles or up in the corner of…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
The bats roost under the cabin tiles and under…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
From call looks like Northern bat.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Flygandes
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Under tak, i innertaket
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
The sound was about 25 kHz  
No,  I don't know the species.   
In the outer wall, under the wooden facade of our…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
In the attic of an old barn
No, but they are here all summer year after year
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
No. I have seen a pair previous years.
Okänd 
In the attic of summer cottage. Has been active…
No sorry 
They live in my attic.
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Vid Vackstanäs gymnasium
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak).