BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset…
They live in my attic.
No. They have lived on the attic in my house for…
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Under takpannorna.
So for several years I have had a colony of bats…
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Säkert på vinden.
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
På höskullen i takfoten. Bo med ungar.
They seem to live in a big old maple tree between…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
No,  I don't know the species.   
small and chubby wings, no idea what species
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Under tak, i innertaket
Jordkällare 
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Jordkällare 
I Am lucky to have A lot of bats living under the…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
The bats live inside the walls of our summerhouse…
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
We live in a old house by the forest and we have…
Vi hade inatt en fladdermus inne i stugan efter…
Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Probably a pipistrell
When we opened the parasol at our summer house we…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Under plåttak i sommarstuga.  
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Small ones
Nej, men den var liten som en gråsparv.
In the attic of an old barn
In the attic of our house.
No. They have lived on the attic in my house for…
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -…
I guess its the "long eared bat" probably the…
No.
Two days ago we found a bat in our newly built …
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85,…
Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Bat box, high up on the gable, facing west.
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
The live under the roof in our barn , we first…
Unfortunately not.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Under plåttak i sommarstuga.  
Under the extended part of our flat roof.
Nej, dem är små.
Unfortunately not. Seemed rather small...
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
This is an old barn converted to a summer house.…
Under takpannor
Not exactly, due to the late hour and falling…
Kvarn vid kvarndamm
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Under taket till våran sommarstuga
Several recordings (approx 15 nights):…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
I think it's a brown. See photo.  
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
Denna fladdermus fanns på vår vind innan det…
Okänd sort.
Under plåttak vid nock
På vårt sommarställe har vi långörade fladdermöss…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
In the attic of summer cottage. Has been active…
Nej
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Under roof tiles
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Kvarn vid kvarndamm
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Nordfladdermus.
No, wing span about 20 cm.
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Vi river litet hus och ur en knut ramlade den här…
NO, sorry they are pretty small
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Old dying oak tree
No sorry
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, 1´. Har en…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
Myotis daubentonii
Eptesicus Serotinus
I think they live in our house at attic/roof
Nordfladdermus
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej…
Under takpannor
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej…
Under taket
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Under the roof of our little cottage.
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
Brunlångöra
In the cracks of a rock face
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
I guess its the "long eared bat" probably the…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Har ett gäng fladdermöss på min vind. Räknade…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen…
Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten.…
Under taket
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Under the roof.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Nej, men varierande storlek på dem.
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Vi har haft minst en fladdermus i vårt hus.
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
No. About 6 cm long. Photo attached.
Under the roof.
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att…
Old dying oak tree
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
There are at least 34 bats living in our attic.…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Unfortunately not.
På vinden i mitt hus.
In my attic
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
No sorry.
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
We have had bats under the roof since I was a…
Under roof
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
From call looks like Northern bat.
The bats live in the cold wind next to the…
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Nej, men varierande storlek på dem.
They live in my attic.
Flygandes
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
No sorry.
Större fladdermus, tror jag...
Guys hanging In the attic around chimney. Also…
På vinden i mitt hus.
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
På vinden.
Attic
Mellan takstolar i trä och tak i plåt. Maskinhall.
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har…
No. About 6 cm long. Photo attached.
Pipistrel
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag…
No, have no idea what species there was.
3 bats flying around my house
In a small fishing cabin, outside window but…
small and chubby wings, no idea what species
Behind outside wallcovering( planks open at the…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
Ingen aning
Nej, dem är små.
Dom bor i vårt Torp mellan innertaket och…
Två st holkar på ladugården 
No, sorry
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5…
When we opened the parasol at our summer house we…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Under roof tiles 
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Nej, men ganska liten.
Plecotus auritus
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under the extended part of our flat roof.
inside attic close to the chimney
Myotis bechsteinii
No, but they are here all summer year after year
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
The bats roost under the cabin tiles and under…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Inside the barn
Inside the barn
Större brunfladdermus
In old log cottage, used as summer home. The bats…
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
In the walls, behind the boards
Vid Vackstanäs gymnasium
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Either under roof tiles or up in the corner of…
In the attic of our house.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
No.
Either under roof tiles or up in the corner of…
We have had them for years.
Nordfladdermus
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
No idea.
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Nej. (Har en bild)
They seem to live in a big old maple tree between…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen…
Har ingen aning om vad det är för typ av…
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85,…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
No, have no idea what species there was.
Denna fladdermus fanns på vår vind innan det…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård.…
Nordfladdermus
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Under the roof of our little cottage.
Small ones
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
Den spolades fram när vi tvättade tak.vi satte in…
Större fladdermus, tror jag...
The bats live inside the walls of our summerhouse…
I en gammal Ek
Under tak, i innertaket
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and…
Eptesicus Serotinus
Nordfladdermus
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Trolig nordisk.
No. A large and a small one. Dead on ground.…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
No, wing span about 20 cm.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7…
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska…
liten fladdermus
No
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
We have had them for years.
From call looks like Northern bat.
Nej
The live under the roof in our barn , we first…
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård.…
Gråskimliga fladdermöss
Several recordings (approx 15 nights):…
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi…
Nordfladdermus.
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
No, sorry
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
No, but they are here all summer year after year
I think they live in our house at attic/roof
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Större brunfladdermus
Vet inte vilken art
Flying outside our house.
The bats live in the cold wind next to the…
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
In the south-west wall of a wooden house,…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Har ingen aning om vad det är för typ av…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Två st holkar på ladugården 
No, but I did take a picture, It was located…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
På vinden.
Nej, men ganska liten.
Dvärgpipistrell
3 bats flying around my house
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
Gråskimliga fladdermöss
No
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Plecotus auritus
Okänd sort.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Vi river litet hus och ur en knut ramlade den här…
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
I think it's a brown. See photo.  
Nej tyvärr 
Under the boards of the wall of the house. They…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
The sound was about 25 kHz  
På vind och under tak i uthus
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Dvärgpipistrell
Brunlångöra
In the cracks of a rock face
No. See photo. Possibly 12 cm long
Okänd 
4 på vinden/under takplattor, en under plåttak på…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Has been in the garden for years
We live in a old house by the forest and we have…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår…
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos…
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
In the attic of summer cottage. Has been active…
Mellan ytter och innertak och i väggen.…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
inside attic close to the chimney
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
No,  I don't know the species.   
Fladdermössen bor i mitt sommarhus och det har de…
Every year flying around my House in the evenings…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Unfortunately not. Seemed rather small...
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår…
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
På höskullen i takfoten. Bo med ungar.
There are at least 34 bats living in our attic.…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Between exterior wall and a solar-heating panel
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft…
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Under takpannorna.
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
In the attic and under the roof, inside the wall…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
No sorry 
So for several years I have had a colony of bats…
Mellan ytter- och innertak. 
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Myotis bechsteinii
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Under roof tiles
In a small fishing cabin, outside window but…
Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår…
Flying outside our house.
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Vi hade inatt en fladdermus inne i stugan efter…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"