BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
No sorry
No, wing span about 20 cm.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
The bats live in the cold wind next to the…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Unfortunately not. Seemed rather small...
We live in a old house by the forest and we have…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Under roof tiles
No, but I did take a picture, It was located…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
The live under the roof in our barn , we first…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Under roof
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Attic
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Under the roof.
I think it's a brown. See photo.  
Okänd 
In the walls, behind the boards
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
No idea.
Nej. (Har en bild)
No sorry.
I got a picture of it, our cat found it in our…
They live in my attic.
inside attic close to the chimney
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nej
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Inside the barn
In the attic of summer cottage. Has been active…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Inside the barn
Small ones
NO, sorry they are pretty small
Flygandes
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Every year flying around my House in the evenings…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Två st holkar på ladugården 
This is an old barn converted to a summer house.…
No sorry 
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Vid Vackstanäs gymnasium
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
So for several years I have had a colony of bats…
Flygandes
I think it's a brown. See photo.  
in the attic
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Under the extended part of our flat roof.
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
No, but they are here all summer year after year
No sorry.
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Under plåttak i sommarstuga.  
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Vid Vackstanäs gymnasium
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Under roof
Two days ago we found a bat in our newly built …
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Nej, dem är små.
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Under taket till våran sommarstuga
The bats roost under the cabin tiles and under…
Dvärgpipistrell
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Under the boards of the wall of the house. They…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
We have had bats under the roof since I was a…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
No, wing span about 20 cm.
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Nej. (Har en bild)
In the wall of Klenshyttan ruin.
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Okänd 
Myotis daubentonii
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Under tak, i innertaket
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
We have had them for years.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
The sound was about 25 kHz  
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
I think they live in our house at attic/roof
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Under the roof of our little cottage.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Okänd sort.
Okänd sort.
Pipistrel
Myotis daubentonii
No. They have lived on the attic in my house for…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Has been in the garden for years
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
The sound was about 25 kHz  
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nordfladdermus
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
På vinden.
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
I got a picture of it, our cat found it in our…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
in the attic
Either under roof tiles or up in the corner of…
Has been in the garden for years
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
I think they live in our house at attic/roof
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Under the boards of the wall of the house. They…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Several recordings (approx 15 nights):…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
No idea.
In the attic of an old barn
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Under takpannorna.
This is an old barn converted to a summer house.…
Under tak, i innertaket
Under the extended part of our flat roof.
We live in a old house by the forest and we have…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
We see flying bats here on a regular basis. We…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Attic
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Old dying oak tree
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No, but I did take a picture, It was located…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Every year flying around my House in the evenings…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
No
It flew indoors in the castle during the day (in…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Under takpannorna.
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Either under roof tiles or up in the corner of…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Unfortunately not. Seemed rather small...
Nej, dem är små.
Två st holkar på ladugården 
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
No
In the attic of summer cottage. Has been active…
It flew indoors in the castle during the day (in…
We see flying bats here on a regular basis. We…
No,  I don't know the species.   
Större brunfladdermus
No, but it is big and it’s flying around our…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
The bats roost under the cabin tiles and under…
We have had bats under the roof since I was a…
They live in the space behind the bricks and…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
We have had them for years.
They live in my attic.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Under taket till våran sommarstuga
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Under roof tiles 
No.
3 bats flying around my house
Eptesicus Serotinus
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
No. They have lived on the attic in my house for…
From call looks like Northern bat.
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Under roof tiles
inside attic close to the chimney
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
No sorry 
No, but they are here all summer year after year
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Under taket
In the walls, behind the boards
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Under plåttak i sommarstuga.  
Säkert på vinden.
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
No, have no idea what species there was.
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Not exactly, due to the late hour and falling…
Större brunfladdermus
Several recordings (approx 15 nights):…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Dvärgpipistrell
Dvärgpipistrell
No
No.
In a small fishing cabin, outside window but…
No, but it is big and it’s flying around our…
Small ones
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Between exterior wall and a solar-heating panel
No sorry
The bats live in the cold wind next to the…
Pipistrel
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
No. I have seen a pair previous years.
Under taket
The bats live inside the walls of our summerhouse…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Nej
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
The live under the roof in our barn , we first…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Dvärgpipistrell
They live in the space behind the bricks and…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Eptesicus Serotinus
Under plåttak vid nock
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
No. I have seen a pair previous years.
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Old dying oak tree
small and chubby wings, no idea what species
Nordfladdermus
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Säkert på vinden.
No. See photo. Possibly 12 cm long
Under takplattorna i nocken, söderläge.
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Not exactly, due to the late hour and falling…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
NO, sorry they are pretty small
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Under the roof.
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No, have no idea what species there was.
Under plåttak vid nock
3 bats flying around my house
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
In a small fishing cabin, outside window but…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
No
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Under the roof of our little cottage.
In the attic of an old barn
From call looks like Northern bat.
På vinden.
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Under roof tiles 
Tror att dom sitter i våran stora lind.
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
No,  I don't know the species.   
Two days ago we found a bat in our newly built …
small and chubby wings, no idea what species
So for several years I have had a colony of bats…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…