BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Under roof tiles in a summer house. Usually see…
We have had them for years.
I think it's a brown. See photo.  
In old log cottage, used as summer home. The bats…
We have had them for years.
Säkert på vinden.
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
I think they live in our house at attic/roof
3 bats flying around my house
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
So for several years I have had a colony of bats…
No sorry
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
We have had bats under the roof since I was a…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Myotis daubentonii
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
No, wing span about 20 cm.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
No, but they are here all summer year after year
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Every year flying around my House in the evenings…
In the attic of an old barn
No. A large and a small one. Dead on ground.…
No
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Dvärgpipistrell
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Under roof tiles
No, but I did take a picture, It was located…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Okänd 
In the walls, behind the boards
Dvärgpipistrell
Nej, dem är små.
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Under takpannorna.
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
inside attic close to the chimney
Under roof
Either under roof tiles or up in the corner of…
Dvärgpipistrell
We live in a old house by the forest and we have…
They live in my attic.
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
No,  I don't know the species.   
Under plåttak i sommarstuga.  
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Under the extended part of our flat roof.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
In the attic of summer cottage. Has been active…
Attic
From call looks like Northern bat.
No sorry.
Haven't got a clue, have seen these bats every…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
small and chubby wings, no idea what species
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Två st holkar på ladugården 
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Every year flying around my House in the evenings…
This is an old barn converted to a summer house.…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
I think it's a brown. See photo.  
Nordfladdermus
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Under roof tiles
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Eptesicus Serotinus
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
In a small fishing cabin, outside window but…
Small ones
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
No, have no idea what species there was.
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Haven't got a clue, have seen these bats every…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
The live under the roof in our barn , we first…
No sorry 
Större brunfladdermus
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Under the roof of our little cottage.
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Either under roof tiles or up in the corner of…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Pipistrel
In the attic of summer cottage. Has been active…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
The bats live in the cold wind next to the…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Under the boards of the wall of the house. They…
Two days ago we found a bat in our newly built …
It flew indoors in the castle during the day (in…
The sound was about 25 kHz  
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Under takpannorna.
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
No
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
No. They have lived on the attic in my house for…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Större brunfladdermus
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
The bats roost under the cabin tiles and under…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
I got a picture of it, our cat found it in our…
We live in a old house by the forest and we have…
So for several years I have had a colony of bats…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No, they are quite small (15 cm wingspan).
No. I have seen a pair previous years.
Under the extended part of our flat roof.
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
No, but they are here all summer year after year
Under plåttak i sommarstuga.  
No
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No.
Inside the barn
Between exterior wall and a solar-heating panel
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
No, but it is big and it’s flying around our…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Säkert på vinden.
Under the roof.
Under the boards of the wall of the house. They…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
No. I have seen a pair previous years.
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
I got a picture of it, our cat found it in our…
They live in the space behind the bricks and…
small and chubby wings, no idea what species
Under roof tiles 
In the walls, behind the boards
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Dvärgpipistrell
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
No sorry.
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
No sorry
Under tak, i innertaket
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
They live in my attic.
På vinden.
We have had bats under the roof since I was a…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
In a small fishing cabin, outside window but…
Not exactly, due to the late hour and falling…
Several recordings (approx 15 nights):…
Two days ago we found a bat in our newly built …
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Pipistrel
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
No, but I did take a picture, It was located…
Under taket till våran sommarstuga
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Nej. (Har en bild)
In the attic of an old barn
Eptesicus Serotinus
I think they live in our house at attic/roof
No, wing span about 20 cm.
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under taket till våran sommarstuga
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
This is an old barn converted to a summer house.…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
From call looks like Northern bat.
No. See photo. Possibly 12 cm long
Under roof tiles 
In the wall of Klenshyttan ruin.
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
No
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
The bats roost under the cabin tiles and under…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
inside attic close to the chimney
Okänd sort.
The sound was about 25 kHz  
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
It flew indoors in the castle during the day (in…
Under taket
Under plåttak vid nock
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Old dying oak tree
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Okänd sort.
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
No.
No,  I don't know the species.   
Several recordings (approx 15 nights):…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Flygandes
No idea.
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Small ones
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Has been in the garden for years
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Under plåttak vid nock
Between exterior wall and a solar-heating panel
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Två st holkar på ladugården 
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
in the attic
No sorry 
They live in the space behind the bricks and…
The bats live in the cold wind next to the…
Nordfladdermus
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
We see flying bats here on a regular basis. We…
No, but it is big and it’s flying around our…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Under roof
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Under the roof of our little cottage.
3 bats flying around my house
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
No, have no idea what species there was.
The live under the roof in our barn , we first…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
På vinden.
Inside the barn
Nej. (Har en bild)
in the attic
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Has been in the garden for years
Old dying oak tree
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Nej, dem är små.
Nej
No idea.
Nej
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Flygandes
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Myotis daubentonii
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
Okänd 
No. They have lived on the attic in my house for…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Under the roof.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Not exactly, due to the late hour and falling…
Attic
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Under taket
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
We see flying bats here on a regular basis. We…
Under tak, i innertaket
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod