BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
We have had them for years.
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Under roof tiles 
Under the roof.
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Flygandes
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Under the roof.
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Under taket
No sorry.
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
In the attic of an old barn
Vid Vackstanäs gymnasium
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Två st holkar på ladugården 
We live in a old house by the forest and we have…
Nej
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
Eptesicus Serotinus
Nordfladdermus
De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser…
Större brunfladdermus
Mellan ytter- och innertak. 
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
They live in the space behind the bricks and…
No. I have seen a pair previous years.
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
The sound was about 25 kHz  
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
In the walls, behind the boards
Not exactly, due to the late hour and falling…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
The bats live inside the walls of our summerhouse…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
I got a picture of it, our cat found it in our…
Small ones
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Eptesicus Serotinus
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
They live in the space behind the bricks and…
No, but it is big and it’s flying around our…
Vet ej art.
Inside the wall and in the roof of an old (but…
Dvärgpipistrell
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
No, wing span about 20 cm.
It flew indoors in the castle during the day (in…
inside attic close to the chimney
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
From call looks like Northern bat.
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Vet ej art.
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
No.
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Större fladdermus, tror jag...
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Several recordings (approx 15 nights):…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
No sorry 
På höskullen i takfoten
Större brunfladdermus
So for several years I have had a colony of bats…
Flygandes
På vinden.
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
No
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
I think it's a brown. See photo.  
Unfortunately not. Seemed rather small...
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nej, dem är små.
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
På höskullen i takfoten
Under roof tiles
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
I think they live in our house at attic/roof
Either under roof tiles or up in the corner of…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
No sorry
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
No idea.
Trolig nordisk.
De bor i jordkällaren under sommarstugan.…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Under tak, i innertaket
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
No, wing span about 20 cm.
liten fladdermus
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Brunlångöra antar jag.
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
In a small fishing cabin, outside window but…
Nej. (Har en bild)
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
No
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
No sorry 
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
Under taket till våran sommarstuga
På vind och under tak i uthus
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Pipistrel
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Attic
Vet inte vilken art men skulle gärna vilja veta.…
Two days ago we found a bat in our newly built …
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
So for several years I have had a colony of bats…
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
Nej
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
No,  I don't know the species.   
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Under roof
De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser…
Under roof tiles
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
På vinden.
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Bat box, high up on the gable, facing west.
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
The bats live in the cold wind next to the…
In the attic of summer cottage. Has been active…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Ingen aning
No, but it is big and it’s flying around our…
Under the boards of the wall of the house. They…
Nej, men ganska liten.
Attic
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
We have had bats under the roof since I was a…
Old dying oak tree
small and chubby wings, no idea what species
Under taket
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
In the walls, behind the boards
Okänd sort.
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
NO, sorry they are pretty small
Under taket till våran sommarstuga
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Every year flying around my House in the evenings…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
This is an old barn converted to a summer house.…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
I got a picture of it, our cat found it in our…
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Mellan ytter- och innertak. 
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Gråskimliga fladdermöss
The live under the roof in our barn , we first…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Fladdermössen håller till på två olika ställen på…
No sorry
in the attic
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Vid Vackstanäs gymnasium
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
In a small fishing cabin, outside window but…
Ingen aning
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Säkert på vinden.
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
No. About 6 cm long. Photo attached.
Several recordings (approx 15 nights):…
small and chubby wings, no idea what species
Nej, men ganska liten.
In the attic of an old barn
Okänd 
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe…
They live in my attic.
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Under takpannorna.
We have had them for years.
Okänd 
In the attic of summer cottage. Has been active…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Unfortunately not. Seemed rather small...
Every year flying around my House in the evenings…
Under takpannorna.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i…
Två st holkar på ladugården 
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Inside the barn
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
No.
No, have no idea what species there was.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
The sound was about 25 kHz  
Under plåttak vid nock
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
3 bats flying around my house
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
The live under the roof in our barn , we first…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Nej, dem är små.
3 bats flying around my house
The bats roost under the cabin tiles and under…
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Two days ago we found a bat in our newly built …
No, but I did take a picture, It was located…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Either under roof tiles or up in the corner of…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No. About 6 cm long. Photo attached.
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Small ones
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp…
We have had bats under the roof since I was a…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Under plåttak i sommarstuga.  
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
No. They have lived on the attic in my house for…
Under plåttak vid nock
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Under the extended part of our flat roof.
We see flying bats here on a regular basis. We…
NO, sorry they are pretty small
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Dvärgpipistrell
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
Under the boards of the wall of the house. They…
Has been in the garden for years
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
In the wall of Klenshyttan ruin.
No
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
From call looks like Northern bat.
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Bat root is in the attic of an old summerhouse.…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Myotis bechsteinii
in the attic
The bats live in the cold wind next to the…
Under the roof of our little cottage.
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No idea.
Inside the barn
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
No,  I don't know the species.   
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
På vind och under tak i uthus
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Dvärgpipistrell
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
No. I have seen a pair previous years.
In the south-west wall of a wooden house,…
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Gråskimliga fladdermöss
Under the roof of our little cottage.
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
Nej, men den var liten som en gråsparv.
Pipistrel
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
They live in my attic.
Between exterior wall and a solar-heating panel
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på…
Trolig nordisk.
Säkert på vinden.
The bats roost under the cabin tiles and under…
Myotis daubentonii
Under plåttak i sommarstuga.  
Myotis daubentonii
Större fladdermus, tror jag...
Bat box, high up on the gable, facing west.
Not exactly, due to the late hour and falling…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
No, but they are here all summer year after year
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda…
Nordfladdermus
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
inside attic close to the chimney
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Nej. (Har en bild)
Okänd sort.
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Under the extended part of our flat roof.
No, have no idea what species there was.
Has been in the garden for years
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
I think it's a brown. See photo.  
No, but they are here all summer year after year
We see flying bats here on a regular basis. We…