BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations in Sweden.

(N.B The map only shows sightings to an approximate 1km accuracy to protect the actual locations)

Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Nordfladdermus
In a small fishing cabin, outside window but…
Under roof tiles 
We have had them for years.
Under taket till våran sommarstuga
We live in a old house by the forest and we have…
Under tak, i innertaket
inside attic close to the chimney
So for several years I have had a colony of bats…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Större brunfladdermus
No sorry.
They live in my attic.
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
Two days ago we found a bat in our newly built …
På vinden.
Vid Vackstanäs gymnasium
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Under roof tiles 
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
We have had them for years.
Not exactly, due to the late hour and falling…
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
The live under the roof in our barn , we first…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Vid Vackstanäs gymnasium
I think they live in our house at attic/roof
No, have no idea what species there was.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No,  I don't know the species.   
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Inside the barn
In the walls, behind the boards
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Säkert på vinden.
Vi har under många, många år noterat att vi har…
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Brown long-eared bat And  Northern bat  
3 bats flying around my house
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
2 bats seen in the sky flying near The oprn space…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Under tak, i innertaket
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
They live in the space behind the bricks and…
This is an old barn converted to a summer house.…
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
The bats live in the cold wind next to the…
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om…
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
The bats live inside the walls of our summerhouse…
They live in the space behind the bricks and…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Nej
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
I think they live in our house at attic/roof
Under taket
NO, sorry they are pretty small
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
Vi har under många, många år noterat att vi har…
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
No, but they are here all summer year after year
No idea.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
Myotis daubentonii
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
No sorry 
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
I got a picture of it, our cat found it in our…
No
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Has been in the garden for years
Haven't got a clue, have seen these bats every…
Under the boards of the wall of the house. They…
Either under roof tiles or up in the corner of…
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the…
The sound was about 25 kHz  
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Två st holkar på ladugården 
Eptesicus Serotinus
Dvärgpipistrell
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Two days ago we found a bat in our newly built …
I bostadshuset under taksprånget, ej under…
Flygandes
I got a picture of it, our cat found it in our…
In the walls, behind the boards
Dvärgpipistrell
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
Under the roof of our little cottage.
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
In a small fishing cabin, outside window but…
Under roof
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår…
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt…
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3…
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Not exactly, due to the late hour and falling…
small and chubby wings, no idea what species
Under the roof of a cabin.  Between the inner…
small and chubby wings, no idea what species
Okänd 
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
The bats roost under the cabin tiles and under…
NO, sorry they are pretty small
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (…
No
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
It's under the roof tiles in one of our houses.…
Behind outside wallcovering( planks open at the…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
They live in my attic.
in the attic
No. A large and a small one. Dead on ground.…
Nej, dem är små.
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss…
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
No, but it is big and it’s flying around our…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Under taket
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Between solarheat panel and exterior wall, facing…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
No, have no idea what species there was.
The bats roost under the cabin tiles and under…
Under roof tiles
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
3 bats flying around my house
No,  I don't know the species.   
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Myotis daubentonii
We live in a old house by the forest and we have…
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har…
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom…
Under taket till våran sommarstuga
Okänd sort.
No. See photo. Possibly 12 cm long
Old dying oak tree
Under the boards of the wall of the house. They…
No, sorry. I see them round ten o’clock in the…
Nej. (Har en bild)
No
Unfortunately not. Seemed rather small...
In the attic of summer cottage. Has been active…
Haven't got a clue, have seen these bats every…
No, wing span about 20 cm.
Under plåttak i sommarstuga.  
Under plåttak i sommarstuga.  
This is an old barn converted to a summer house.…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis…
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Under takpannorna.
We have had bats under the roof since I was a…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
skulle gissa att det var vattenfladdermöss…
No, but it is big and it’s flying around our…
Under plåttak vid nock
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje…
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No sorry.
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
I ett av våra uthus vid fritidshuset.…
No. They have lived on the attic in my house for…
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och…
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No
Dvärgpipistrell
Nordfladdermus
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
No sorry
Small ones
Eptesicus Serotinus
Under the roof.
So for several years I have had a colony of bats…
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°…
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid…
No. A large and a small one. Dead on ground.…
in the attic
De bor under lockpanelen på norra gaveln och…
Inside the barn
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Under roof tiles
Under the roof of our little cottage.
No.
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5…
Attic
På vinden. Aldrig sett det men man hör det.…
The sound was about 25 kHz  
I think it's a brown. See photo.  
No.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
No, but I did take a picture, It was located…
No. See photo. Possibly 12 cm long
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-…
Under takpannorna.
No sorry
In the attic of an old barn
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi…
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
No. They have lived on the attic in my house for…
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under…
Under the extended part of our flat roof.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Okänd sort.
Under the extended part of our flat roof.
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på…
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
I think it's a brown. See photo.  
Attic
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var…
Several recordings (approx 15 nights):…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Under the roof.
Several recordings (approx 15 nights):…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Fastnade på en övervakningskamera vid gården.…
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på…
In old log cottage, used as summer home. The bats…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Tror att dom sitter i våran stora lind.
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade…
Between exterior wall and a solar-heating panel
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka…
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Every year flying around my House in the evenings…
Två st holkar på ladugården 
In the attic of summer cottage. Has been active…
I DO not know THE species. But we have seen a bat…
Small ones
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre…
In the outer wall, under the wooden facade of our…
Pipistrel
No. I have seen a pair previous years.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Unfortunately not. Seemed rather small...
Every year flying around my House in the evenings…
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till…
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700…
De finns i mitt bostadshus på vinden och där…
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (…
No, but they are here all summer year after year
Större brunfladdermus
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Old dying oak tree
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av…
No idea.
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara…
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Between exterior wall and a solar-heating panel
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i…
From call looks like Northern bat.
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Tror att dom sitter i våran stora lind.
No sorry 
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Under takpannorna över vår ytterdörr till…
Dvärgpipistrell
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Nej. (Har en bild)
No, but I did take a picture, It was located…
In the wall of Klenshyttan ruin.
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett…
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats…
From call looks like Northern bat.
Det bor en koloni med fladdermöss innanför…
We have had bats under the roof since I was a…
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och…
Pipistrel
Either under roof tiles or up in the corner of…
Under roof tiles in a summer house. Usually see…
Nej
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga…
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30…
We have had 1-2 bats at our country house more or…
Följande sju arter är identifierade (svenska och…
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
The bats live inside the walls of our summerhouse…
probably a brown log-eared bat, my neighbour…
Under roof
I think it was a Nilssonii but not sure. It have…
Nej, dem är små.
No. I have seen a pair previous years.
Has been in the garden for years
No, wing span about 20 cm.
In the attic of an old barn
Säkert på vinden.
På vinden.
It flew indoors in the castle during the day (in…
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
Bat roost in an old oak tree in a former wood…
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare.…
Under plåttak vid nock
We see flying bats here on a regular basis. We…
No, they are quite small (15 cm wingspan).
inside attic close to the chimney
It flew indoors in the castle during the day (in…
The live under the roof in our barn , we first…
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården…
No, but I lived here for 13 years and seen bats…
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också…
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds…
No.  Small, very fast, kind of light in the skin…
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada.…
We see flying bats here on a regular basis. We…
The bats live in the cold wind next to the…
Okänd 
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad…
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Flygandes
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears