Båthus, Sikören, Kallriga

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre ansamling av Trollpipistrell som varje år återkommer till ett Båthus vid Sikören, Kallriga, Östhammar. Kolonin verkar vara stationerad i taket på ladan/båthuset.

Where is the Roost
Barn
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
>50
Do you know what Species use the Roost

DvärgPipistrell och Trollpipistrell

How did you identify them
Using a Bat Detector
Do you have sound files of recorded Bats
No