fladdermus

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

I bostadshuset under taksprånget, ej under takpannorna. De byttes år 2000 men kanske under takspånen som är kvar därunder. Det syns inga spår utifrån. Det är flera flygande varelser som syns fara fort förbi fönstret som sitter högt, en siluett syns mot natthimlen och det är inte fåglar. Den förmodade boplatsen vetter mot NO. Det är baksidan av huset och en kulle med ganska många syrener växer där. Svagt gatljus kommer fram. Vägen är ca 25 m därifrån.
Kom gärna hi och kolla. 

Det är på baksidan av vårt torp, från 1763, fladdermössen finns. Tänk om de har bott här sen dess.
Det flyger som sjutton vid 23-tiden. 

Where is the Roost
House / Cabin
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you know what Species use the Roost

Nej

Do you have sound files of recorded Bats
No
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)