koloni

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år sedan angående att fladdermöss verkar bo ovanför fläktvinden. Under utrymmet finns matsalen. Jag var tvungen att dammsuga upp massor musskit varje gång jag var där i samband filterbyte ventilationsaggregaten däruppe.

Jag vet inte hur det ser ut där numera, jag är pensionär sedan 2011 och har inte besökt fläktvinden efter 2013.

Where is the Roost
House / Cabin
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
Do you have sound files of recorded Bats
No
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
.