Gäddvik

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej,

What did you observe?
Other (What did you Observe)
Spillning
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Det har funnits fladdermöss här under de 52 år som vi har haft sommarboende här. Vi bor nära Gäddviksmyren där fukten har gjort att det har funnits gott om mygg och knott. Men myren kanske sakta torkar ut pga att man bygger nya hus vid myren. Det finns inte lika gott om insekter längre. Vi har en fladdermusholk sedan 15 år tillbaka men vet inte om den är bebodd.

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat