Svart mindre fladdermus kvällstid runt vår lada där de också bor.

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej. Svart och ca 15 cm 

What did you observe?
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Både mindre svarta och större bruna fladdermöss finns på vår gård och flyger om kvällar och nätter.

How many bats did you see?
1
How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No