Koloni

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

De finns på binder troligen Mellon spån och plåttak. Spillningen ligger alltid på samma ställe på vinden vid ens gaveln av huset. Ifjol fanns det även spillning pånmotsvarnada sida bid den andra gaveln. De son finns på vinden är där bara några månader, födelseställe?Någon enstaka gång har vi sett den flygga inne på vinden. Sommartid see vi dagligen flygande fladdermöss utomhus. I höstas störde vi en som satt på en tallstam in en dunge med tall o gran som vi höll på rensa ut.

Where is the Roost
hus / stuga
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you have sound files of recorded Bats
No
Photos
spillning
tak
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
.