Jaktstuga

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

Jag hittade de två fladdermössen. Båda låg döda på golvet inne i en jaktstuga som sällan används. Jag letade, men hittade ingen spillning inne i huset. Så jag vet inte om de haft ett bo inne eller om de bara råkade komma in och hittade inte ut.

 

Platsen där jag hittade spillning var inte inne i huset och inte där jag hittade de döda. Det var bakom fönsterluckor (window shutters) på husets sydsida. Jag ångrar att jag inte tog med spillning till dig, men jag tänkte inte på det.

Where is the Roost
hus / stuga
How long has it been used by Bats
Only This Year
How do you know it's a Bat Roost
Other
Other (How do you know it's a Bat Roost)
Jag hittade de två döda fladdermössen.
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you know what Species use the Roost

Nordfladdermus

How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No
Photos
nordfladdermus ung
spillning
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
NG.