Mjösjö

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

I ett av våra uthus vid fritidshuset. Fladdermössen bor där varje sommar.

Where is the Roost
ladugård
How long has it been used by Bats
6-10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you know what Species use the Roost

Jag är osäker på hur många år de bott där eftersom vi köpte stugan förra sommaren. Tidigare ägare berättade att de "alltid" bott där. Vi har både sett dem, hört dem, sett spillning osv. Men det gick inte att välja flera värden gällande observationer. Jag vet inte hur många individer som bor där, men deg är flera. Kan mycket väl vara fler än 20. Jag vet inte vilken sorts fladdermöss det är.

How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No
Photos
roost
roost
roost
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
.