Björkebacken har fladdermöss!

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej

What did you observe?
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Hej,

de brukar komma på kvällen och flyga runt huset vid 22 tiden. :)  Ibland kan de flyga runt även på dagen, men det är sällsynt!

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Using a Bat Detector