Pumphuset

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade upp till taket, sedan klättrade de in i en öppning

Where is the Roost
hus / stuga
How long has it been used by Bats
Only This Year
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you know what Species use the Roost

Nej, men jag har ljudinspelningar av hörbart ljud från fladdermössen i flykt som låter som sång, inte ekolokaliseringsljud

Do you have sound files of recorded Bats
Yes