Nordängen

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Ett par (åtminstone) flyger snabbt fram och tillbaka mellan höga träd på min tomt. Jag gissar att de bor i något av dem för de rör sig alltid på samma platser när jag ser dem.

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
Familjemedlemmar berättade