Sydväst om sjön Bolmen

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Vid sjön Bolmens sydvästra hörn finns en hel del fladdermöss sommartid. Gissar att åtminstone en del av dem lever i träd. Även om här finns en och annan holk. Kanske gamla hus de kan leva i också... 

En del jagar över skogsvägar och över tomter. Andra jagar ute över sjön. 

Har hört åtminstone två olika arter, men vet inte alls vilka de är. 

How many bats did you see?
2-10
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
SRplay