Klyppingen

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

Mellan ytter- och innertak. 

Where is the Roost
hus / stuga
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Flying
Other (How do you know it's a Bat Roost)
Sedan minst 17 år har jag årligen och i stort sett alla sommarkvällar iakttagit flygande fladdermöss. I år möjligen något färre än tidigare år. Men det är flddermusskit på väggen nedanför taksprånget där de vistas.
How many Bats use this Roost approximately
2-10
Do you know what Species use the Roost

Vet ej. 

How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No
Photos
Spillning på väggen (Spismur) nedanför in-utgång under takfot. Tyvärr glesare mellan spillningen än vanligt pga regn
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
Forskning.se