Baggböle

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Other (What did you Observe)
Flyger fram och tillbaka ut och in från nipan till en dunge i diagonal riktning.
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Flyger ut och in från/in i blandskogs klädd nipa.

Öppet landskap ut mot Umeälven strax nedanför Baggböleforsen och Notvarpsbron

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
Inslag på radio P4 om forskning vart fladdermöss finns.
Googlade rapportera in fladdermöss.