En fladdermus av okänd art jagade i min trädgård. Bor på landet i en by med många gamla uthus med kallmurad stengrund.

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej

What did you observe?
Other (What did you Observe)
En fladdermus som jagade i min trädgård.
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Min trädgård ligger på landet i en by med många gamla uthus med kallmurad stengrund er och oanvända storstenar. Jag har sett dem jaga här i många år. Förra året satt en på väggen.

How many bats did you see?
1
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
Radio