fransfladdermus

Date of Observation
Roost Details
Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the building, in a tree hole, underneath bark of a tree:

Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi hittat fyra döda fladdermöss både små och fullvuxna på golvet och efter en planka inne i kvarnen Det verkar konstigt Vi har aldrig sett ngt sådant - har bott här sedan 1991 Artbestämningen gjordes vid inventering i Ale 2018/19 Finns det anledning att undersöka de döda fladdermössen?

Where is the Roost
annan
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Roosting
How many Bats use this Roost approximately
11-25
Do you know what Species use the Roost

fransfladdermus

How did you identify them
Visually Identified Bat
Do you have sound files of recorded Bats
No
No (but I agree someone else can monitor on my behalf)
How did you hear about BatMapper?: -radio -tv -newspaper -online news -social media - other (please give details)
.