Ängelholm

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85, Större brunfladdermus 104, Vattenfladdermus 19, Sydpipistrell 4, Sydfladdermus 3

Other (What did you Observe)
Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85, Större brunfladdermus 104, Vattenfladdermus 19, Sydpipistrell 4, Sydfladdermus 3
Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Skogsbältet är kantat av småhus och villabebyggelse och rymmer också en småbåthamn med båthus och brygga.

How many bats did you see?
>50
How did you identify them
Using a Bat Detector
Do you have sound files of recorded Bats
Yes