BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att samla i information om fladdermöss och deras boplatser i Sverige.

(Svensk webbsidor är fortfarande under uppbyggnad)

(Kartan visar bara observationer med ungefär 1 km noggrannhet för att skydda de faktiska platserna)

I ett av våra uthus vid fritidshuset....
In the attic of summer cottage. Has been active...
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
In the attic of an old barn
I got a picture of it, our cat found it in our...
No
Okänd 
Okänd sort.
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Has been in the garden for years
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
No, but it is big and it’s flying around our...
Small ones
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
No. See photo. Possibly 12 cm long
So for several years I have had a colony of bats...
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
We have had bats under the roof since I was a...
They live in my attic.
The bats live in the cold wind next to the...
They live in the space behind the bricks and...
Unfortunately not. Seemed rather small...
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5...
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
in the attic
We live in a old house by the forest and we have...
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Attic
Inside the barn
This is an old barn converted to a summer house....
No, have no idea what species there was.
No sorry
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
No, wing span about 20 cm.
Several recordings (approx 15 nights):...
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Two days ago we found a bat in our newly built ...
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
Not exactly, due to the late hour and falling...
3 bats flying around my house
No sorry 
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
Between exterior wall and a solar-heating panel
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
Under roof
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
Either under roof tiles or up in the corner of...
Under the boards of the wall of the house. They...
In the outer wall, under the wooden facade of our...
Under roof tiles
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Säkert på vinden.
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
Eptesicus Serotinus
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-...
Dvärgpipistrell
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
In old log cottage, used as summer home. The bats...
Dvärgpipistrell
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
I think it's a brown. See photo.  
No. They have lived on the attic in my house for...
No, but I did take a picture, It was located...
I think they live in our house at attic/roof
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....
Under taket
Every year flying around my House in the evenings...
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
No. A large and a small one. Dead on ground....
Under plåttak i sommarstuga.  
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
No. I have seen a pair previous years.
It flew indoors in the castle during the day (in...
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
The bats roost under the cabin tiles and under...
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka...
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Flygandes
It's under the roof tiles in one of our houses....
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
We have had 1-2 bats at our country house more or...
No.
In the wall of Klenshyttan ruin.
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
In the walls, behind the boards
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
No
Haven't got a clue, have seen these bats every...
2 bats seen in the sky flying near The oprn space...
Pipistrel
small and chubby wings, no idea what species
We have had them for years.
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge...
Old dying oak tree
Under roof tiles 
Nej
Vi har under många, många år noterat att vi har...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Under the extended part of our flat roof.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
Behind outside wallcovering( planks open at the...
Nordfladdermus
No, but they are here all summer year after year
We see flying bats here on a regular basis. We...
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Under the roof of our little cottage.
Under tak, i innertaket
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Bat roost in an old oak tree in a former wood...
No sorry.
Nej. (Har en bild)
Två st holkar på ladugården 
No,  I don't know the species.   
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
inside attic close to the chimney
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
The live under the roof in our barn , we first...
No idea.
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
Större brunfladdermus
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
The bats live inside the walls of our summerhouse...
In a small fishing cabin, outside window but...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Brown long-eared bat And  Northern bat