BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att samla i information om fladdermöss och deras boplatser i Sverige.

(Svensk webbsidor är fortfarande under uppbyggnad)

(Kartan visar bara observationer med ungefär 1 km noggrannhet för att skydda de faktiska platserna)

Bat roost in an old oak tree in a former wood...
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
Dvärgpipistrell
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Under roof tiles 
Tror att dom sitter i våran stora lind.
I think they live in our house at attic/roof
They live in my attic.
In the walls, behind the boards
I think they live in our house at attic/roof
No, wing span about 20 cm.
No. I have seen a pair previous years.
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
Under roof
Pipistrel
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
The live under the roof in our barn , we first...
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
Behind outside wallcovering( planks open at the...
Under the extended part of our flat roof.
Not exactly, due to the late hour and falling...
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
The bats roost under the cabin tiles and under...
Under tak, i innertaket
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt...
Nej
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No, but I did take a picture, It was located...
Every year flying around my House in the evenings...
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
In the attic of summer cottage. Has been active...
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
In the wall of Klenshyttan ruin.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
Under takpannorna.
inside attic close to the chimney
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
No. They have lived on the attic in my house for...
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Either under roof tiles or up in the corner of...
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°...
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
Större brunfladdermus
Under plåttak i sommarstuga.  
Eptesicus Serotinus
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No. A large and a small one. Dead on ground....
På vinden.
No
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30...
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
Old dying oak tree
From call looks like Northern bat.
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
I got a picture of it, our cat found it in our...
Small ones
No.
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
The bats live inside the walls of our summerhouse...
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
We live in a old house by the forest and we have...
So for several years I have had a colony of bats...
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
In the wall of Klenshyttan ruin.
Several recordings (approx 15 nights):...
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
No sorry
Under roof
They live in the space behind the bricks and...
The sound was about 25 kHz  
Okänd 
So for several years I have had a colony of bats...
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Bat roost in an old oak tree in a former wood...
No. See photo. Possibly 12 cm long
Pipistrel
From call looks like Northern bat.
Okänd sort.
Attic
Vi har under många, många år noterat att vi har...
Under taket till våran sommarstuga
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
No sorry 
No, wing span about 20 cm.
This is an old barn converted to a summer house....
Between exterior wall and a solar-heating panel
Under the extended part of our flat roof.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
Attic
Flygandes
Under roof tiles
Säkert på vinden.
The bats live in the cold wind next to the...
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
No sorry.
Every year flying around my House in the evenings...
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
Two days ago we found a bat in our newly built ...
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
inside attic close to the chimney
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
No, but it is big and it’s flying around our...
Haven't got a clue, have seen these bats every...
small and chubby wings, no idea what species
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge...
in the attic
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
We have had 1-2 bats at our country house more or...
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
Flygandes
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
We have had them for years.
Under takplattorna i nocken, söderläge.
Myotis daubentonii
Dvärgpipistrell
3 bats flying around my house
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje...
In the attic of an old barn
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
In the walls, behind the boards
Säkert på vinden.
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
We live in a old house by the forest and we have...
We have had them for years.
We have had bats under the roof since I was a...
Okänd 
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
Större brunfladdermus
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-...
The live under the roof in our barn , we first...
They live in the space behind the bricks and...
Under the roof.
Myotis daubentonii
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°...
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
No idea.
This is an old barn converted to a summer house....
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
small and chubby wings, no idea what species
Old dying oak tree
Haven't got a clue, have seen these bats every...
No, have no idea what species there was.
No. A large and a small one. Dead on ground....
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på...
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
Inside the barn
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
In old log cottage, used as summer home. The bats...
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka...
probably a brown log-eared bat, my neighbour...
Under plåttak vid nock
No,  I don't know the species.   
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om...
Between exterior wall and a solar-heating panel
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Inside the barn
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
Under plåttak vid nock
It's under the roof tiles in one of our houses....
Nej, dem är små.
Nej. (Har en bild)
Under taket till våran sommarstuga
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
No, but they are here all summer year after year
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje...
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
Nej
In old log cottage, used as summer home. The bats...
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-...
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Vid Vackstanäs gymnasium
I think it's a brown. See photo.  
I think it's a brown. See photo.  
Nordfladdermus
In a small fishing cabin, outside window but...
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
probably a brown log-eared bat, my neighbour...
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
Not exactly, due to the late hour and falling...
Several recordings (approx 15 nights):...
No
Has been in the garden for years
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No, they are quite small (15 cm wingspan).
We see flying bats here on a regular basis. We...
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och...
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
The bats live inside the walls of our summerhouse...
Under the boards of the wall of the house. They...
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Under roof tiles 
They live in my attic.
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Nej. (Har en bild)
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No. They have lived on the attic in my house for...
Nordfladdermus
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
The sound was about 25 kHz  
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
Vi har under många, många år noterat att vi har...
In the outer wall, under the wooden facade of our...
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
Dvärgpipistrell
We have had 1-2 bats at our country house more or...
Eptesicus Serotinus
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på...
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No sorry
No. I have seen a pair previous years.
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
in the attic
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
2 bats seen in the sky flying near The oprn space...
Under tak, i innertaket
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
No, but they are here all summer year after year
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30...
Två st holkar på ladugården 
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården...
It flew indoors in the castle during the day (in...
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården...
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
NO, sorry they are pretty small
Dvärgpipistrell
In the attic of an old barn
Under the roof of our little cottage.
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på...
No, but I did take a picture, It was located...
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Nej, dem är små.
Under takpannorna.
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
No, but it is big and it’s flying around our...
Unfortunately not. Seemed rather small...
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
Unfortunately not. Seemed rather small...
The bats live in the cold wind next to the...
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
NO, sorry they are pretty small
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
It's under the roof tiles in one of our houses....
Has been in the garden for years
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Vid Vackstanäs gymnasium
Under the boards of the wall of the house. They...
No sorry 
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....
No, have no idea what species there was.
Under plåttak i sommarstuga.  
No. See photo. Possibly 12 cm long
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
Okänd sort.
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
No idea.
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och...
In the outer wall, under the wooden facade of our...
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
We have had bats under the roof since I was a...
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5...
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
The bats roost under the cabin tiles and under...
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt...
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
No.
Small ones
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på...
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Under taket
Brown long-eared bat And  Northern bat  
In a small fishing cabin, outside window but...
Under the roof of our little cottage.
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
Två st holkar på ladugården 
No
I got a picture of it, our cat found it in our...
Either under roof tiles or up in the corner of...
Under the roof.
No,  I don't know the species.   
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
3 bats flying around my house
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
2 bats seen in the sky flying near The oprn space...
Under taket
Two days ago we found a bat in our newly built ...
It flew indoors in the castle during the day (in...
Tror att dom sitter i våran stora lind.
På vinden.
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
In the attic of summer cottage. Has been active...
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
No sorry.
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5...
Under roof tiles
Behind outside wallcovering( planks open at the...
No
I ett av våra uthus vid fritidshuset....
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
We see flying bats here on a regular basis. We...
I ett av våra uthus vid fritidshuset....
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....