BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att samla i information om fladdermöss och deras boplatser i Sverige.

 

(Kartan visar bara observationer med ungefär 1 km noggrannhet för att skydda de faktiska platserna)

No, sorry
When we opened the parasol at our summer house we...
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
Nej, men ganska liten.
In the attic of an old barn
N. Upptäckte dom för ungefär 5 år sedan när jag...
Fladdermössen flyger förbi stugfönster i...
En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen...
In an old mill. Old bat droppings were found...
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
In old log cottage, used as summer home. The bats...
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
Unfortunately not. Seemed rather small...
Every year flying around my House in the evenings...
In the attic and under the roof, inside the wall...
liten fladdermus
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
In the attic of summer cottage. Has been active...
In the wall of Klenshyttan ruin.
Två st holkar på ladugården 
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
We see flying bats here on a regular basis. We...
Under the boards of the wall of the house. They...
BarnWall faceing South.    and maybe in the 250...
No sorry.
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
Stor gammal ask med håla Alternativt under...
Trolig nordisk.
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
We have had them for years.
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
I do not know such stuff. I’m just sitting at my...
I think they live in our house at attic/roof
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
Fladdermössen bor i mitt sommarhus och det har de...
Pipistrellus pygmaeus
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har...
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
Brunlångöra
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
Nej, men den var liten som en gråsparv.
It's under the roof tiles in one of our houses....
På vinden
Nordfladdermus.
In the walls, behind the boards
We have had bats under the roof since I was a...
De finns på binder troligen Mellon spån och...
I en gammal Ek
So for several years I have had a colony of bats...
The bats live in the cold wind next to the...
Nordfladdermus
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
Okänd 
We live in a old house by the forest and we have...
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om...
In the walls, behind the boards
Pipistrel
Eptesicus Serotinus
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
Vid Vackstanäs gymnasium
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
De bor i jordkällaren under sommarstugan....
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
Gråskimliga fladdermöss
Under tak, i innertaket
Bat root is in the attic of an old summerhouse....
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
The roost is located in the roof space of an old...
Vi hade inatt en fladdermus inne i stugan efter...
Under taket till våran sommarstuga
probably a brown log-eared bat, my neighbour...
Fladdermöss har vi i ladorna å på vinden i huset...
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i...
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
Under takpannorna.
I skorstenen eller under takpannorna på huset. 
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni...
Pipistrellus pygmaeus and possibly E. nilsonni.
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Under tak, i innertaket
In an old mill. Old bat droppings were found...
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8...
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
In the wall of Klenshyttan ruin.
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
Brunlångörad fladdermus
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
In the south-west wall of a wooden house,...
There are at least 34 bats living in our attic....
Bat box, high up on the gable, facing west.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
Flygandes
Small ones
Two days ago we found a bat in our newly built ...
I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss...
Nej
Dvärgpipistrell
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
In a small fishing cabin, outside window but...
Trolig nordisk.
Several recordings (approx 15 nights):...
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom...
Knuttimmerhus, har hittat en ingång till under...
Unfortunately not. Seemed rather small...
They live in the space behind the bricks and...
No. See photo. Possibly 12 cm long
I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss...
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Större brunfladdermus
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Under taket till våran sommarstuga
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,...
Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej...
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No, have no idea what species there was.
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill...
Inside the barn
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
No idea.
Eptesicus Serotinus
Har hittat en fladdermus på vår vind. Har...
We have had 1-2 bats at our country house more or...
Bat box, high up on the gable, facing west.
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att...
From call looks like Northern bat.
The bats roost under the cabin tiles and under...
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
Bat root is in the attic of an old summerhouse....
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
No, I’m a simple man. Definitely a bat though!
No
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -...
Plecotus auritus
Har ingen aning om vad det är för typ av...
Död fladdermus inne i sommarstuga. Den hade...
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när...
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
Nej, men varierande storlek på dem.
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
Under roof, between beams.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att...
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade...
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under the boards of the wall of the house. They...
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård....
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and...
Haven't got a clue, have seen these bats every...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
Pipistrellus pygmaeus and possibly E. nilsonni.
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
Har ingen aning om vad det är för typ av...
Brunlångöra antar jag.
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Nordfladdermus
I guess its the "long eared bat" probably the...
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
The bats live in the cold wind next to the...
15cm bredd
Not exactly, due to the late hour and falling...
There was a maturnity roost of soprano...
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår...
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på...
Pipistrellus sp. probably.
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
Has been in the garden for years
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i...
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
Probably a pipistrell
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
Nej, men ganska liten.
No. See photo. Possibly 12 cm long
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
The sound was about 25 kHz  
De finns på binder troligen Mellon spån och...
No
They live in my attic.
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos...
I guess its the "long eared bat" probably the...
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
It's under the roof tiles in one of our houses....
Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos...
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30...
Nej. (Har en bild)
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi...
In the south-west wall of a wooden house,...
Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar...
Under takpannorna.
No. They have lived on the attic in my house for...
No sorry.
Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i...
Vi hade inatt en fladdermus inne i stugan efter...
Inside the wall and in the roof of an old (but...
Guys hanging In the attic around chimney. Also...
No, but I did take a picture, It was located...
Under the extended part of our flat roof.
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när...
Haven't got a clue, have seen these bats every...
Bor i våran vind, kallvind med stå höjd. Har...
Brunlångöra
Under plåttak i sommarstuga.  
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
Under taket
Not exactly, due to the late hour and falling...
Small ones
Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni...
Vi har massvis med platser i våra stugor som dom...
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, 1´. Har en...
Vi har under vår tid här på vårt sommarställe...
In the attic of an old barn
Större fladdermus, tror jag...
No way.
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
Nej tyvärr 
So for several years I have had a colony of bats...
Under the extended part of our flat roof.
I got a picture of it, our cat found it in our...
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
I Am lucky to have A lot of bats living under the...
Den spolades fram när vi tvättade tak.vi satte in...
Vi har under många, många år noterat att vi har...
Gråskimliga fladdermöss
På vind och under tak i uthus
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Vi har ganska mycket fladdermöss runt vår...
Har ett gäng fladdermöss på min vind. Räknade...
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår...
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på...
In the attic of our house.
Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5...
Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i...
No sorry 
liten fladdermus
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
Under roof
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
No sorry
Vet ej art.
We see flying bats here on a regular basis. We...
Under plåttak i sommarstuga.  
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
Pipistrellus sp. probably.
Brunlångörad fladdermus
Between exterior wall and a solar-heating panel
Stor gammal ask med håla Alternativt under...
Not sure but sees E. nilssonii in her garden
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
På vind och under tak i uthus
På höskullen i takfoten. Bo med ungar.
Nej, men den var liten som en gråsparv.
3 bats flying around my house
Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en...
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården...
Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft...
Bifogar bild
I do not know such stuff. I’m just sitting at my...
There was a maturnity roost of soprano...
We live in a old house by the forest and we have...
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på...
På vinden.
Det såg ut att vara en liten fladdermus.
Den här fladdermusen hittade jag i vår kattgård....
Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi...
In the attic of summer cottage. Has been active...
No. I have seen a pair previous years.
Under takpannor
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Bat roost in an old oak tree in a former wood...
Två st holkar på ladugården 
NO, sorry they are pretty small
4 på vinden/under takplattor, en under plåttak på...
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
Under roof tiles
small and chubby wings, no idea what species
I ett av våra uthus vid fritidshuset....
Flygandes
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
Fladdermössen håller till på två olika ställen på...
Unfortunately not.
Okänd sort.
Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp...
Unfortunately not.
Denna fladdermus fanns på vår vind innan det...
In the cracks of a rock face
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8...
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
No. They have lived on the attic in my house for...
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
De bor under östra taknocken av vårt hus på ca 7...
Old dying oak tree
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska...
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
I en gammal Ek
No, they are quite small (15 cm wingspan).
De bor i jordkällaren under sommarstugan....
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt...
På vinden i mitt hus.
Kvarn vid kvarndamm
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under taket
No. About 6 cm long. Photo attached.
Nej
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Every year flying around my House in the evenings...
Dvärgpipistrell
Dvärgpipistrell
Myotis bechsteinii
De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg -...
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Under the roof.
When we opened the parasol at our summer house we...
Under plåten vid skorsten på min fastighetg
Större fladdermus, tror jag...
I fasaden på en bod, den flög ut när vi skrapade...
Nej, men varierande storlek på dem.
Brown long-eared bat And  Northern bat  
No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and...
Har ett gäng fladdermöss på min vind. Räknade...
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och...
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
We have had them for years.
Okänd sort.
Either under roof tiles or up in the corner of...
4 på vinden/under takplattor, en under plåttak på...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
No, but I did take a picture, It was located...
Vet ej art.
The bats roost under the cabin tiles and under...
Under takplattorna, flyger in och ut vid båda...
No, but they are here all summer year after year
They seem to live in a big old maple tree between...
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Vet inte vilken art
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No. About 6 cm long. Photo attached.
vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår...
Vi har under många, många år noterat att vi har...
Säkert på vinden.
Under plåttak vid nock
Brunlångöra. Kan skicka flera bilder om ni vill...
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
No, have no idea what species there was.
Brunlångöra antar jag.
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Jordkällare 
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
Pipistrellus pygmaeus
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
The live under the roof in our barn , we first...
Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför...
Nordfladdermus.
They live in my attic.
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
No, they are quite small (15 cm wingspan).