BatMapper är ett medborgarvetenskapligt projekt för att samla i information om fladdermöss och deras boplatser i Sverige.

(Svensk webbsidor är fortfarande under uppbyggnad)

(Kartan visar bara observationer med ungefär 1 km noggrannhet för att skydda de faktiska platserna)

Vid Vackstanäs gymnasium
In old log cottage, used as summer home. The bats...
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
Unfortunately not. Seemed rather small...
Under the extended part of our flat roof.
Several recordings (approx 15 nights):...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
Under the roof.
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
Attic
No. I have seen a pair previous years.
We live in a old house by the forest and we have...
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
Dvärgpipistrell
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
I got a picture of it, our cat found it in our...
Myotis daubentonii
No, wing span about 20 cm.
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
No. I have seen a pair previous years.
Under roof
No. See photo. Possibly 12 cm long
Unfortunately not. Seemed rather small...
In the attic of summer cottage. Has been active...
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och...
Under takplattorna i nocken, söderläge.
No.
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
In a small fishing cabin, outside window but...
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om...
Nej, dem är små.
The live under the roof in our barn , we first...
Old dying oak tree
Vi har under många, många år noterat att vi har...
No idea.
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
It flew indoors in the castle during the day (in...
No, but I did take a picture, It was located...
No,  I don't know the species.   
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
The bats live in the cold wind next to the...
Nej. (Har en bild)
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
We have had them for years.
Under the extended part of our flat roof.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
I think it's a brown. See photo.  
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge...
Två st holkar på ladugården 
2 bats seen in the sky flying near The oprn space...
No
Under roof tiles 
It's under the roof tiles in one of our houses....
Okänd 
The live under the roof in our barn , we first...
Två st holkar på ladugården 
No sorry
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
På vinden.
Eptesicus Serotinus
Two days ago we found a bat in our newly built ...
No
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°...
Under taket till våran sommarstuga
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje...
No. They have lived on the attic in my house for...
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-...
Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av...
In the outer wall, under the wooden facade of our...
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
Behind outside wallcovering( planks open at the...
Nej. (Har en bild)
No sorry 
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
No, but it is big and it’s flying around our...
In the attic, under the roof of a wooden cabin.
In the attic of an old barn
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
The bats roost under the cabin tiles and under...
No sorry.
I bostadshuset under taksprånget, ej under...
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
No
Haven't got a clue, have seen these bats every...
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka...
Myotis brandtii, Eptesicus nilssonii
Under taket till våran sommarstuga
small and chubby wings, no idea what species
Okänd 
We have had bats under the roof since I was a...
Under the roof of our little cottage.
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
Större brunfladdermus
Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59°...
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
Tror att dom sitter i våran stora lind.
Between exterior wall and a solar-heating panel
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5...
I ett av våra uthus vid fritidshuset....
We have had 1-2 bats at our country house more or...
Small ones
Dvärgpipistrell
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
Säkert på vinden.
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
Större brunfladdermus
Under roof
Brown long-eared bat And  Northern bat  
Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700...
Liten fladdermus Bor i väggen i en bod
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
Every year flying around my House in the evenings...
They live in my attic.
Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om...
We have had them for years.
Pipistrel
Under the boards of the wall of the house. They...
No, but they are here all summer year after year
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Under the roof.
I think they live in our house at attic/roof
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
I think they live in our house at attic/roof
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30...
In a small fishing cabin, outside window but...
This is an old barn converted to a summer house....
Okänd sort.
Nej, dessvärre inte/No, unfortunately not.
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på...
In the wall of Klenshyttan ruin.
No, wing span about 20 cm.
Under taket
Inside the barn
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
I think it was a Nilssonii but not sure. It have...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
2 bats seen in the sky flying near The oprn space...
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
Inside the barn
In the attic of an old barn
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
No, they are quite small (15 cm wingspan).
Under roof tiles
Under plåttak i sommarstuga.  
3 bats flying around my house
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på...
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
inside attic close to the chimney
Utomhus framför ett fritidshus som ligger cirka...
In the wall of Klenshyttan ruin.
Under plåttak i sommarstuga.  
Nej
Nej, men vi bor nära skog/kust/Berg
The bats roost under the cabin tiles and under...
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Several recordings (approx 15 nights):...
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)
skulle gissa att det var vattenfladdermöss...
Two days ago we found a bat in our newly built ...
No idea.
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt...
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
Under taket
Under roof tiles 
Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i...
No,  I don't know the species.   
We have had 1-2 bats at our country house more or...
Old dying oak tree
No. A large and a small one. Dead on ground....
Flygandes
See info under "Sjölägdan, Ottsjö" roost
The sound was about 25 kHz  
Koloni av brun fladdermus i vår lada. Har också...
NO, sorry they are pretty small
In the walls, behind the boards
It flew indoors in the castle during the day (in...
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
Between exterior wall and a solar-heating panel
Under tak, i innertaket
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
2 st fladdermöss, ungar i mitt badrum
Vid Vackstanäs gymnasium
Under the boards of the wall of the house. They...
Under the roof of a cabin.  Between the inner...
No, have no idea what species there was.
Nordfladdermus
I ett av våra uthus vid fritidshuset....
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Has been in the garden for years
Nej, men en forskare från naturvårdsverket var...
Under takpannorna.
Under roof tiles
We see flying bats here on a regular basis. We...
Nej de flyger förbi så snabbt så jag hinner bara...
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
Säkert på vinden.
På vinden.
Nej, men ganska liten, såg den när jag kom...
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården...
No, but I did take a picture, It was located...
probably a brown log-eared bat, my neighbour...
Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under...
Flygandes
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Det bor en koloni med fladdermöss innanför...
Bakom utomhuslampa av väggplafondtyp på...
in the attic
Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5...
Kolonin är i vår stuga, inne i väggen (söderläge...
Det satt en anslagstavla på väggen och där, på...
En del bor under snedtaket vid min stuga i Hellvi...
På vinden i gammalt torp, mellan ytter-och...
small and chubby wings, no idea what species
Fastnade på en övervakningskamera vid gården....
No, but it is big and it’s flying around our...
The bats live inside the walls of our summerhouse...
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Följande sju arter är identifierade (svenska och...
Haven't got a clue, have seen these bats every...
Dom flyger runt i vår trädgård nära huset i...
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
Under plåttak vid nock
inside attic close to the chimney
Större koloni av DvärgPipistrell samt en mindre...
Behind outside wallcovering( planks open at the...
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
No.  Small, very fast, kind of light in the skin...
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
Nej , vet inte så mycket om dom tyvärr.
Not exactly, due to the late hour and falling...
Brunlångöra antar jag.
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
Eptesicus Serotinus
So for several years I have had a colony of bats...
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
See roost info for "Sjölägdan, Ottsjö"
NO, sorry they are pretty small
Every year flying around my House in the evenings...
Nordfladdermus
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
Nej. Vi har dagligen fladdermöss här. Kvällstid...
Okänd sort.
Hej! Från den 8aug och under  1 vecka på vårt...
Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (...
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när...
From call looks like Northern bat.
Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när...
Under takpannorna över vår ytterdörr till...
Myotis daubentonii
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/...
The sound was about 25 kHz  
På vinden i mangårdsbyggnaden. 
No, sorry. I see them round ten o’clock in the...
Under the roof of our little cottage.
No. They have lived on the attic in my house for...
They live in the space behind the bricks and...
No
No sorry
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
Vi ser fladdermöss så gott som dagligen i vår...
Attic
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
De finns i mitt bostadshus på vinden och där...
Myotis brandtii och Myotis mystacinus
No.
Nej, dem är små.
maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och...
The bats live inside the walls of our summerhouse...
So for several years I have had a colony of bats...
Brown long-eared bat And  Northern bat  
We see flying bats here on a regular basis. We...
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
No sorry 
This is an old barn converted to a summer house....
Under tak, i innertaket
Nej. 2018 påträffades dock en död långörad...
Has been in the garden for years
Nej
Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har...
Tyvärr inte men jag ser fladdermöss varje kväll...
Under roof tiles på hus på Joggesö i Hällaryds...
Under tåket av hus. och runt fönsterram. >30...
No sorry.
No. A large and a small one. Dead on ground....
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
I think it's a brown. See photo.  
no // small 5 to 7 cm long // black // short ears
Under takplattorna i nocken, söderläge.
I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi...
De bor under lockpanelen på norra gaveln och...
In the attic of summer cottage. Has been active...
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
Under the roof. Lots of noise. Have saved 3 bats...
Pipistrel
Bat roost in an old oak tree in a former wood...
No, have no idea what species there was.
Bat roost in an old oak tree in a former wood...
Under roof tiles in a summer house. Usually see...
De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade...
Myotis daubentonii och Myotis mystacinus
Between solarheat panel and exterior wall, facing...
It's under the roof tiles in one of our houses....
They live in the space behind the bricks and...
No, but they are here all summer year after year
Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 
I taket på en uteplats, mellan träpanelerna på...
The bats live in the cold wind next to the...
På vinden. Aldrig sett det men man hör det....
Under plåttak vid nock
We live in a old house by the forest and we have...
probably a brown log-eared bat, my neighbour...
Brunlångöra antar jag.
Under tåket av hus. och runt fönsterram.
Jag har sett flygande fladdermöss här tidigare....
Either under roof tiles or up in the corner of...
Nej. Den var ganska liten, kanske en unge. Inga...
Nej. Den är rätt liten. Jag har sett fladdermöss...
Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis...
In old log cottage, used as summer home. The bats...
Under takpannorna.
No, but approx. A 20cm wingspan 10-12 cm body. 3...
Hanging from november 2018 to mars 2019 at the...
No, but I lived here for 13 years and seen bats...
Yes. Very likely Soprano Pipistrelle (...
Dvärgpipistrell
Small ones
3 bats flying around my house
From call looks like Northern bat.
No. See photo. Possibly 12 cm long
Tror att dom sitter i våran stora lind.
I byggnaden. vi har haft fladdermöss på gården...
We have had bats under the roof since I was a...
I got a picture of it, our cat found it in our...
Vi har under många, många år noterat att vi har...
In the outer wall, under the wooden facade of our...
Either under roof tiles or up in the corner of...
Dvärgpipistrell
Underneath roofing sheets with exit at the eave.
  Vet inte var kolonin bor. Men jag har sett...
Not exactly, due to the late hour and falling...
Varje kväll flygande mellan boningshus och lada....
Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje...
Den/de sover förmodligen hängande i gammal el-...
in the attic
Sett olika storlekar från små ca 10-15cm till...
I DO not know THE species. But we have seen a bat...
They live in my attic.
Vi har fladdermöss i minst tre byggnader.
Small, 10 cm, black bat in my shower and sauna...
In the walls, behind the boards