Amalienborg

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Fladdermössen håller till på två olika ställen på vinden.

Enligt min dotter som har lyssnat på dem, är det någon Myotis-art. Även brunlångöra har synts kring huset.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Har bl.a. sett när de flyger ut från huset i en strid ström. Vid något tillfälle runt 50 stycken. Ibland kan man se hur de kryper omkring på bjälkarna på vinden.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Vet du vilken art som finns i kolonin

Kolonin på vinden är någon Myotis-art. (Jag har inspelningar från när de har flugit ut.) 

Vi har sett brunlångöra också. 

Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Min dotter hörde om BatMapper på radion.