Babastelle?

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi tror att vi har en koloni med barbasteller hos oss. I Somras fick vi in en i vårt hus och vi fick hjälpa den ut. Då tyckte vi att den var så gott som svart och det var svårt att urskilja ansiktet. Öronen var breda och satt intill varandra på huvudet och när vi googlade kom vi fram till att det borde ha varit en barbastell. De flyger vissa sommarkvällar ute på vår tomt. Vi bor i en gammal prästgård från 16-1700-talet med flera gamla byggnader på gården. Runt gården finns både hagar och skog och stora gamla ekar och gott om insekter

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
I Somras fick vi in en i vårt hus och vi fick hjälpa den ut.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Vet du vilken art som finns i kolonin

Barbastelle?

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Barb
barb
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.