Bållamöllan

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

In an old mill. Old bat droppings were found under high beams in the roof space. Lots of potential roosting places and exit holes.

Platsinformation
annan
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Vet du vilken art som finns i kolonin

No. But possibly Daubentons as they have been seen flying around.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
its me