Barbastell fladdermusen?

Date of Observation
Roost Details
Specific Details on the Location -- Give specific details on the location e.g. is it in the attic, under roof tiles, inside the

De finns i mitt bostadshus på vinden och där veden förvaras, jag har också sett några vid gäststugan och vid uthusen

Where is the Roost
House / Cabin
How long has it been used by Bats
>10 Years
How do you know it's a Bat Roost
Seen Bat Flying
How many Bats use this Roost approximately
11-25
Do you know what Species use the Roost

Barbastell ??

Do you have sound files of recorded Bats
No
Yes
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Google som visade en sida från Sveriges Radio.