Björnmossen

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Bat root is in the attic of an old summerhouse. There is an old birch next to the house in which bats live in as well.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
I've seen bats, cleaned out bat droppings from the attic, heard bats
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
radio