Blåklocksvägen

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vet inte riktigt vart de bor men troligtvis under våra takpannor eller på vinden. Har inte lyckats se vart de tar vägen men vi ser dem flyga runt huset varje kväll.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Vet ej. De är väldigt mörka, har inte långa öron och är ganska små. Har sett 4st som mest samtidigt när de är ute och jagar. Ser dem flyga över tomten och runt huset varje kväll. Första året vi bodde här så var det bara en, året efter såg vi två och förra året såg vi fyra. I år har vi bara sett två samtidigt. Verkar jaga 22-00 men det har hänt att vi sett dem redan vid 19-tiden.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)