brunlångörad

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I vår fäbod har sedan många år bott fladdermöss på vinden.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Fladdermusen som tog sig in i fäboden en kväll i början på maj i år.
Sen kom det två till som flög runt innan dom tog sig upp till vinden igen genom en springa. Som jag förstod det så rör det sig om en långörad fladdermus, som jag fick svaret. Dom bor på vinden och där kan dom få hålla sig.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

brunlångörad

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
brunlångörad
koloni
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.