brunlångörad

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Har hittat en fladdermus på vår vind. Har därefter satt upp två holkar på vårt uthus.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Vet du vilken art som finns i kolonin

brunlångörad

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
brunlångörad
fladdermus holk
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.