The cellar in stöde

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De bor i jordkällaren under sommarstugan. Källaren har stenväggar med jordgolv och den används till att förvara potatis och sylt. 

De har bott där under hela min barndom, 12-20 år

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
One bat flew right into my face, I've also seen them in the roofs in the cellar, flying around in the cellar, and outside on the fields.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej