de stinker

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De bor i vårt 1800-talstorps västra fasadvägg - har så gjort i de drygt 20 år vi bott här. De är många. Ett år försökte jag räkna hur många som flög ut i strömstreck i kvällsskymningen men gav upp vid 50. Vi bor i skogskanten så här finns gott om mat/mygg. Vissa år är det är ett "herrans liv" i väggen under sommaren och stanken kommer dessvärre in i vårt trapphus.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej