Ekolsund

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

There are at least 34 bats living in our attic. We have heard them for some time now and seen some occasionally, but it was today that we understood that they live under our roof. 34 of them flew out but we understand that there are more of them since we could still hear them squeaking. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (utan detektor)
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
And seen 34 of them flying out from the attic.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
26-50
Vet du vilken art som finns i kolonin

No. From what we could see they have a light colored with a black line across their faces. The other edges of the wings are are black. Just from looking at pictures we guess it can be dvärgfladdermus. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
bat
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio