Ersk-Matsgården

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Uppe på Ersk-Mats (en gammal finngård norr om Hassela) hittade jag spillning på en trappa och bakom en bräda krafsades och tjattrades det(ultraljudsdetektor). T

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (med detektor)
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag såg fladdermus spillning.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Trots att det inte var ekolokaliseringsljud menade EMT2 att det var Nytalus noctula och Epticus nilssonii, eventuellt också Myoti daubentoni,

Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja