fladdermöss

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

vi brukar se fladdermöss på sommarnätterna i vår sommarstuga. Jag vet inte var de bor, men medan vi hade tegeltak så brukade de sova/vila under takpannorna. En gång hittade vi en unge på marken som vi lyfte upp på balkongen o den flög iväg sen i skymningen. Den var nästan kolsvart. Vi har satt upp ett par fladdermusholkar för många år sedan, men det ser inte ut som nån bott där.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
bat
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.