Fladdermöss på våran vind

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

På våran vind.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Vi har sett dem flyga ut och in. Vi har bajs på bilarna ibland. Vi hör dem på vinden.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Online news