Fladdermus

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

En enda nordfladdermus hittade vi på innerväggen i vårt uthus.

 

På somrarna har vi ett antal fladdermöss runt huset, troligen samma art.

Platsinformation
hus / stuga
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Vet du vilken art som finns i kolonin

nordfladdermus

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
nordfladdermus
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Social media