Flying

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har under vår tid här på vårt sommarställe alltid haft fladdermöss här.

Vid två två tillfällen har vi också räddat dem. ( Vattentunna resp. Vilsen i en bod )

Antalet har successivt minskat är från år och idag såg den första, vilket är sent på året.

 

Platsinformation
annan
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej