Fransfladdermöss

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Kvarn vid kvarndamm

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Fransfladdermöss 

de inventerades från länsstyrelsen i inventeringsprojekt för två år sedan med ljudinspelning 

Skaggata Ale       Mauritzbergs kvarn

nu har jag hittat ett antal döda i kvarnen vad ska jag göra?tel 0707320231    Johan Dahlbäck

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Googlade