fransfladdermus

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har fransfladdermöss i vår kvarn Nu har vi hittat fyra döda fladdermöss både små och fullvuxna på golvet och efter en planka inne i kvarnen Det verkar konstigt Vi har aldrig sett ngt sådant - har bott här sedan 1991 Artbestämningen gjordes vid inventering i Ale 2018/19 Finns det anledning att undersöka de döda fladdermössen?

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Vet du vilken art som finns i kolonin

fransfladdermus

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.