Graneryd

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Hittar en död fladdermus nedanför kortsidan av fritidshuset, där det alltid funnits massor av fladdermöss(40 år som jag sett) men tyvärr har jag denna sommaren inte sett(eller hört) någon förrän den här?

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag vet att det varit många fladdermöss uppe i nocken på kortsidan av huset under min uppväxt(ca 40 år). Jag/vi har sett dem flyga hört dem flyga i massor, samt ibland spillning bakom skorstensmuren på övervåningen. Hittade en som förirrat sig in i vår fristående stenkällare i våras. Nu har jag inte sett någon denna sommaren, förutom denna nedramlade döda?
Vet du vilken art som finns i kolonin

Har gamla bilder, ska kolla detta ,ber att få återkomma..

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Sveriges radio