Grevekulla

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Mitt boningshus. På vinden. Bakom panelen ( på södersidan.) Vet ej om de också bor i ett par stora askar på husets framsida. De har s.a.s. alltid funnits här.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag ser dem! Varje kväll. Jag ser avföring. Och jag hör dem ju också.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
26-50
Vet du vilken art som finns i kolonin

No

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio