holk

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, LAT N 59° 04´ LONG E 18° 31´. Har en bild.

Platsinformation
fladdermusholk
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja