holk

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Holk uppsatt i träd. På Fiversätraön, 1´. Har en bild.

 

Den nordfladdermus  hade ramlat ner, dött och torkat i skorstenen.

 

Hösten -20 såg vi 1 fladdermus flygande. vi har två holkar, vet ej status

Platsinformation
fladdermusholk
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
holk
holk
nordfladdermus
nordfladdermus
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.