Holk träbetong

Datum för observation
Roost Details
Platsinformation
fladdermusholk
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja