Inneboende BB

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Sedan 2012 (Då jag köpte huset) föder de upp ungar (2 kullar / år - april till mitten av juli) i väggar och mellan ytter och innertaket Har långörad + minst en art till. Stöter på dem i jordkällaren och ladan också. Men de brukar skrika till så inte man kliver eller klämmer dem. De är otroligt högljudda när de diar mina övernattande vänner utrustas med öronproppar.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Framförallt för att de låter så mycket när ungarna diar. Men de flyger också runt hus och lada var kväll. Och alla fysiska möten både av vuxna och unge. De hänger och slänger lite var stans.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Vet du vilken art som finns i kolonin

En långörad sort och minst en annan art - med korta öron.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radion p1.