Jaktstuga

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Jag hittade de två fladdermössen. Båda låg döda på golvet inne i en jaktstuga som sällan används. Jag letade, men hittade ingen spillning inne i huset. Så jag vet inte om de haft ett bo inne eller om de bara råkade komma in och hittade inte ut.

 

Platsen där jag hittade spillning var inte inne i huset och inte där jag hittade de döda. Det var bakom fönsterluckor (window shutters) på husets sydsida. Jag ångrar att jag inte tog med spillning till dig, men jag tänkte inte på det.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag hittade de två döda fladdermössen.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nordfladdermus

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
nordfladdermus ung
spillning
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
NG.