Järvdungå

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De bor norrsidan av vårt hus, i panelen. Vi ser spillning.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (jag vill inte delta)