Klyppingen

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Mellan ytter- och innertak. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Sedan minst 17 år har jag årligen och i stort sett alla sommarkvällar iakttagit flygande fladdermöss. I år möjligen något färre än tidigare år. Men det är flddermusskit på väggen nedanför taksprånget där de vistas.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Vet ej. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Spillning på väggen (Spismur) nedanför in-utgång under takfot. Tyvärr glesare mellan spillningen än vanligt pga regn
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Forskning.se