koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I ventilationssystemet och i takbjälklaget. Vi måste hålla ventiler stängda annars kommer dom in.
I have bats living in my attic since at least 10 yeras. Tonight was one in a room that I helped put. I have a foto of him. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag såg fladdermus spillning.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej.

 

 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
fladdermus
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)