koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vid Vackstanäs gymnasium

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
På kvällen när fönstret stod öppet så kröp de in och två fanns döda vid två tillfällenda. 
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

nej

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
död fladdermus
bat
bat
droppings
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio