Koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De bor i ett uthus med öppen vind och får ganska många ungar varje år. Vet inte vilken art det är. Varje sommar ramlar det ner ungar som inte har lärt sig flyga som vi försöker rädda genom att hänga upp dem på takbjälkar.
Det är yrevligt att sitta och se när de ger sig ut på jakt när det börjar skymma i sommarkvällen.

Platsinformation
ladugård
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
26-50
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.