koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Jag har årligen fladdermöss vid min gård. Vet ej vad det är för sort! "Från" 1957, och det har alltid funnits fladdermöss i detta område. Vet ej vart de har sin vintervila, innan jag renoverade mitt hus tror jag att de bodde på husets vind, i dag kan de inte ta sig in i byggnaden.så under vintern vet jag inte vart de håller hus. Jag har dock ingen aning vart de har sin boplats. Möjligen i mitt uthus men väldigt osäker. Dock så har det funnits fladdermöss i detta området i alla tider. Vi ser dem främst i augusti, då jagar de insekter runt huset. Innan jag bytte fasad på mitt boningshus så hände det att fladdermöss tog sig in via ventiler. Vi räddade en i sista stund som hamnat i toalettstolen.. Tycker de är fina och intressanta djur som vi uppskattar mycket att få uppleva. Gården ligger i ett jordbrukslandskap

Platsinformation
ladugård
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Troligen nordfladdermus.

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.