Koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De finns på binder troligen Mellon spån och plåttak. Spillningen ligger alltid på samma ställe på vinden vid ens gaveln av huset. Ifjol fanns det även spillning pånmotsvarnada sida bid den andra gaveln. De son finns på vinden är där bara några månader, födelseställe?Någon enstaka gång har vi sett den flygga inne på vinden. Sommartid see vi dagligen flygande fladdermöss utomhus. I höstas störde vi en som satt på en tallstam in en dunge med tall o gran som vi höll på rensa ut.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
spillning
tak
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.